Indledning
Mathias Nielsen etablerede for 7 år siden virksomheden VELCON A/S i Bramminge, som udfører vedligeholdelsesarbejde på bygninger.

Virksomheden har siden etableringen oplevet vækst, og omsætningen er steget støt gennem årene.

Resultatet har dog ikke fulgt med, og Mathias Nielsen vil nu undersøge årsagen hertil. Virksomheden har udarbejdet følgende regnskaber for de seneste tre regnskabsår:

Indholdsfortegnelse
Opgave 15.4
a. Beregn for hvert af de tre år afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed med 1 decimal.
- Afkastningsgraden (rentabilitet)
- Overskudsgraden ( Indtjeningsevnen) :
b. Forklar årsagen til ændringen i afkastningsgraden fra år 5 til år 6.
c. Forklar årsagen til ændringen i afkastningsgraden fra år 6 til år 7.
d. Vurder, om afkastningsgraden ligger på et tilfredsstillende niveau.

Uddrag
Rentabiliteten er forringet i analyseperioden fra år 5 til år 6, i det at afkastningsgraden faldet fra 15,7 % i år 5 til 9,1 % i år 6. Dette svarer til et fald på -6,6 procentpoint, som er -42 %.

Denne forringelse er primært. grundet resultat før finansielle omkostninger falder fra 1100 i år 5 til 650 i år 6. Derudover er aktiverne steget minimalt fra 7000 i år 5 til 7120 i år 6, dog påvirker dette ikke afkastningsgraden markant.

Hvis vi kigger på overskudsgraden & aktivernes omsætningshastighed ser vi igen en negativ udvikling fra år 5 til år 6, hvilket er grundlag for rentabilitetens udvikling.

Indtjeningsevnen i perioden er forringet, da overskudsgraden er faldet med -5,4 procentpoint, som svarer til -42,2 %. Dette har påvirket afkastningsgraden negativt.