Værkanalyse af Armadillo 2010 | Analyse

Indholdsfortegnelse
Arbejdsspørgsmål:
1. Præsentation af filmen (titel, instruktør og årstal)

2. Præsentation af genren (hvad er karakteristisk for dokumentarfilm?)

3. Fastlæg allerede nu, hvad formålet med filmen er

4. Undersøg filmens forløb (dramaturgi) nærmere: Prøv fx at sætte den i relation til berettermodellens faser.

5. Undersøg filmens brug af fakta- og fiktionskoder. Hvilken betydning har koderne for filmen? Hvordan er filmens forhold til virkeligheden?

6. Undersøg hvilke filmiske virkemidler, der er fremtrædende i filmen. Kom med konkrete henvisninger til passager i filmen. Hvad er virkemidlernes effekt?

8. Undersøg også, hvordan de filmiske virkemidler bruges til at karakterisere personerne.

7. Lav personlighedskarakteristikker af de vigtigste personer i filmen – Mads (Mini), Rasmus Ølby og Rasmus (delingsføreren). Kom herunder ind på, hvad deres motiver er for at være på ISAF hold 7 i Afghanistan? Hvad er deres roller i Armadillo? Hvordan er deres udvikling gennem filmen? Hvor ender de? Undersøg også gerne deres sprogbrug, mm.
- Mads/ Mini:
- Daniel/ Ølby
- Rasmus delingsfører

9. Instruktøren Janus Metz siger selv om filmen:

10. Definer, hvad I forstår ved at være en helt og ved at være et offer.

12. Kan man både være en helt og et offer? Hvis ja, så find argumenter

11. Instruktøren har jo valgt at følge danske soldater i krig. Men hvem er her i filmen skildret som helte? Og hvem er ofre? Diskuter og find eksempler og citater i filmen, der understøtter jeres argumentation.

13. Hvordan stemmer jeres iagttagelser overens med soldaternes bevæggrunde for at tage til Afghanistan?

14. Hvilket konfliktstof og hvilke temaer behandles i filmen? Hvad er filmens budskab og hensigt?

15. Drøft også, hvorfor instruktøren har valgt at fortælle historien på den måde, og hvilken betydning har det for vores opfattelse af filmen. Inddrag her de artikler, I har læst.

16. Hvem, vil I mene, er filmens målgruppe? Hvorfor?
- Nyttige artikler:

Uddrag
1. Præsentation af filmen (titel, instruktør og årstal)
Dokumentaren hedder Armadillo, og er lavet i 2010, af Janus Metz. Hvor man følger danske udsendte soldater, i Afghanistan.

2. Præsentation af genren (hvad er karakteristisk for dokumentarfilm?)
Dokumentarfilm er karakteriseret ved at de forholder sig tæt på virkeligheden.

Det er film der ofte tager udgangspunkt i kulturelle, sociale eller politiske spørgsmål, og som efterlader seeren med nye synsvinkler på det givne emne.

Vi synes i forhold til genren at den her dokumentar har en meget observerende tilgang til emnet, da man ligesom bare følger soldaterne og hvad der ligner deres dagligdag, hvor de er på patruljer og i kamp, hvad der sker i lejren osv.

Men Det er også en fortællende dokumentar, da filmen giver os som seere et godt indtryk af hvordan det er/ var at være udsendt i Armadillo tilbage i 2009 - de opdaterer og forklare løbende omkring hvad det er der foregår,

hvilket er med til at gøre vores oplevelse som seere mere autentisk og sådan ægte. Et eksempel på dette kan fx være i det 56min -

hvor en soldat forklare om hvordan de håndtere at en lille pige er blevet dræbt af et mortérnedslag.

3. Fastlæg allerede nu, hvad formålet med filmen er
Formålet med filmen er at give modtageren et ekstraordinært indblik i krigen og særligt de mennesker, som går i krig.

Vi ser på klos hold hvad krigen gør ved soldaterne og hvordan de bliver påvirket af den voldsomme konfrontation med virkeligheden og hverdagen for mange mennesker i Afghanistan.

Dokumentaren er derudover lavet med henblik på underholdning, hvilket også er årsagen til at den er bygget op som den er.

Man ser ikke den kedelige men den mere råt for usødet udgave af hverdagen dernede, men mere det action præget og vilde liv som soldat.

Som Morten Agerskov også nævnte, har Janus Metz udvalgt filmens cover nøje, da hans ansigtsudtryk skal afspejle hvor meget man bliver overrumplet af den barske sandhed der finder sted i Afghanistan.

Det er her nogle vil mene det er misvisende da grunden til tomheden i hans øjne ikke skyldes en tomhed inden i men mere en høj dosis morfin. Ergo – filmens formål er en dramatiseret portrættering af soldater i krig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu