Indholdsfortegnelse
Afsætning - værdikæder
Værdikæder for handels-, detail- og servicevirksomheder
Porters oprindelige værdikæde

Uddrag
14 november 2019

Værdikæden er udviklet af økonomen Michael E. Porter.

Værdikæden består af en række aktiviteter, der udføres med henblik på at skabe et produkt med størst mulig kundeværdi.

Ideen i værdikædeanalysen er at identificere og udvikle de aktiviteter, der tilfører produktet mest værdi ved brug af færrest mulige omkostninger.

Virksomhedens margin - Margin er forskellen mellem produktets totale værdi, altså markedsprisen og de omkostningerne virksomheden har ved at fremstille og gennemføre alle værdikædens aktiviteter.

---

Produktudvikling kaldes også for research and Development. Det er vigtigt for virksomheder at have nye produkter på vej for at afløse de produkter

som er i slutningen af deres produktlivscyklus. Det er en konkurrencemæssig fordel at være først på et marked med et nyt produkt.