Indledning
Værdikæden består af en række aktiviteter, der udføres med henblik på at skabe et produkt med størst mulig kundeværdi.

Ideen i værdikædeanalysen er at identificere og udvikle de aktiviteter, der tilfører produktet mest værdi ved brug af færrest mulige omkostninger.

Indholdsfortegnelse
Afsætning - værdikæder

Virksomhedens margin
- Salg og service

Værdikæder for handels-, detail- og servicevirksomheder
- Værdikæde til handelsvirksomhed
- Værdikæde til detailvirksomhed
- Værdikæde for servicevirksomhed

Porters oprindelige værdikæde
• Indkøb
• teknologiske ressourcer
• Menneskelige ressourcer
• infrastruktur

Uddrag
Værdikæden bør tilpasses den enkelte virksomheds opbygning. Det er klart, at værdikæden for handels-, detail- og servicevirksomheder ser anderledes ud end for produktionsvirksomheder, da disse virksomhedstyper skaber værdi gennem andre aktiviteter.

En handelsvirksomhed har ikke egen produktion. Handelsvirksomheden indkøber produkter og sælger dem uforarbejdet videre til en højere pris.