Indledning
Værdikæden - består af en række aktiviteter, der udføres med henblik på at skabe et produkt med størst mulig kundeværdi

Værdikæden skal udarbejdes specifikt for hver enkelt virksomhed, fordi værdikæderne kan se forskellige ud i forhold til hvilke aktiviteter, virksomhederne har.

Konkurrencedygtighed - er et udtryk for virksomhedens evne til at opfylde kundernes krav og behov

Indholdsfortegnelse
Værdikæder for handels-, detail- og servicevirksomheder

SW - opstilling (Strengths og Weaknesses og Oppurtunities og Threats)