Indholdsfortegnelse
Afsætning - værdikæder
- Virksomhedens margin
Værdikæder for handels-, detail- og servicevirksomheder
Porters oprindelige værdikæde

Uddrag
Værdikæden består af en række aktiviteter, der udføres med henblik på at skabe et produkt med størst mulig kundeværdi.

Ideen i værdikædeanalysen er at identificere og udvikle de aktiviteter, der tilfører produktet mest værdi ved brug af færrest mulige omkostninger.

Virksomhedens margin - Margin er forskellen mellem produktets totale værdi, altså markedsprisen og de omkostningerne virksomheden har ved at fremstille og gennemføre alle værdikædens aktiviteter.