Værdikæde og konkurrencestrategier | Noter

Indholdsfortegnelse
Redegør for om værdikæden beskriver virksomhedens interne forhold eller eksterne forhold.

Redegør for værdikædens 4 faser.
- Produktudvikling (R&D):
- Produktion:
- Marketing:

Redegør for hvorfor virksomheden har problemer, hvis den ikke har mindst en fase i værdikæden, hvor den har konkurrencemæssige fordele.

Hvis virksomheden har konkurrencemæssige fordele i værdikæden, som enten:

Hvilken konkurrencestrategi bør virksomheden så vælge?

Vælg en virksomhed for foretag en værdikædeanalyse og fastsæt virksomhedens konkurrencestrategi.
- Produktudvikling (R&D):
- Produktion:
- Marketing:
- Product:
- Place:
- Price:
- Promotion:
- Salg og Service:
- Konkurrencestrategi

Uddrag
Redegør for om værdikæden beskriver virksomhedens interne forhold eller eksterne forhold.
Udarbejdelse af en virksomhedsanalyse medfører et overblik både over en virksomheds styrker, men også svagheder.

Når man snakker virksomhedsanalyse, kan man enten bygge op på en værdikædeanalyse eller en SWOT-opstilling.

Man kunne eventuelt benytte sig af begge, men fokusset lige nu er værdikæden. Værdikæden forklarer virksomhedens interne forhold.

Værdikædeanalyse er analyse af faserne, som skaber samme værdi for kunderne samt viser således virksomhedens fordele i forhold til konkurrenter.

Et internt forhold i en virksomhed vedrører firmaets værdier og ressourcer i sig selv. En virksomheds interne forhold som eksempelvis kunne være ressourcer er

maskiner, medarbejdere, økonomi, inventar og bygninger. Derunder er der også tale om de fire P'er, som er; promotion, produkt, pris og place (distribution).

Redegør for værdikædens 4 faser.
Værdikæden består af adskillige mange aktiviteter, som er foretaget til at skabe produkter med omfattende opnåelig kundeværdi.

Tanken med værdikædeanalysen er at kunne identificere samt skabe aktiviteter, for at øge produktets maksimale værdi med de laveste omkostninger.

Virksomhedens konkurrencedygtighed afspejler virksomhedens effektivitet og evne til at imødekomme kundernes behov.

I værdikæden har virksomheden et værktøj, der kan undersøge virksomheden og afgøre, om aktiviteterne i forbindelse med virksomhedens konkurrenceevne er gode eller dårlige.

De fire faser indenfor værdikæden lyder som følgende: Produktudvikling (R&D), Produktion, Marketing samt Salg og Service.

Produktudvikling (R&D):
Produktudvikling også kaldet research and development (R&D). For virksomheden er det vigtigt at udskifte produktet med et nyt produkt i slutningen af produktets livscyklus.

Af konkurrencemæssige årsager skal virksomheden selvfølgelig også fortsætte med at udvikle såvel som forbedre sit sortiment.

Da værditilvækst afhænger af forbrugeren, kan det være en afgørende konkurrencefordel at udnytte muligheden på det nye produktmarked.

Det kaldes forløberen. Eksempelvis konkurrerer mange medicinalvirksomheder om at fremstille og skabe nyere og mere hensigtsmæssige produkter med mindst mulige bivirkninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu