Vækst strategier | Noter

Indholdsfortegnelse
Afsætning - vækst strategier
Markedspenetrering
Forøge det effektive marked
Forøge markedsandel
Produktudvikling
Markedsudvikling
Nye segmenter
Geografisk markedsudvikling
Nye distributionsformer
Nye produkter på nye markeder
- Integration
Vækster ved at opkøbe andre virksomheder
- Honzontal
- Vetikal

Uddrag
De fleste virksomheder har vækst som en overordnet målsætning. Vækst måles oftest som stigning i omsætningen.

En vækststrategi er den langsigtede planlægning, som skal sikre opfyldelsen af virksomhedens vækstmål.

Ansoffs vækstmatrix fastlægger, hvordan virksomheden kan nå de vækstmål, som virksomheden har defineret, på forskellig vis. Ansoff tager udgangspunkt i to variable: produkt og marked, som opdeles i hhv. nuværende og nyt produkt og nuværende og nyt marked.

Vækst gennem intensivering går ud på, at virksomheden vælger en vækststrategi inden for sine nuværende rammer, dvs. ved anvendelse af sin kernekompetence.

Den intensive vækst kan foretages i form af:
• Markedspenetrering
• Produktudvikling
• Markedsudvikling

Der tages i større eller mindre grad afsæt i virksomhedens nuværende produkt- og markedsområder.

---

Forøgelse af forbrugsfrekvensen hos målgruppen
Man kan fx gøre det ved at forøge forbrugsfrekvensen hos målgruppen.

Det man bl.a gøres ved hjælp af reklamekampagner eller andre aktiviteter, som virksomheden kan bruge til at opfodre målgruppen til at øge deres forbrug af produktet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu