Indholdsfortegnelse
Markedspenetrering
Forøgelse af forbrugsfrekvensen hos målgruppen
Forøge det effektive marked
Forøge markedsandel
Produktudvikling
• Erstatning af et eksisterende produkt,
• Fornyelse af eksisterende produkt
• Sortimentsudvidelse benævnes også line-extension – produktlinjen udvides. Denne
Markedsudvikling
Nye segmenter
Geografisk markedsudvikling
Nye distributionsformer
Nye produkter på nye markeder
Integration
Vækster ved at opkøbe andre virksomheder
- Honzontal
- Vetikal

Uddrag
De fleste virksomheder har vækst som en overordnet målsætning. Vækst måles oftest som stigning i omsætningen.

En vækststrategi er den langsigtede planlægning, som skal sikre opfyldelsen af virksomhedens vækstmål.

Ansoffs vækstmatrix fastlægger, hvordan virksomheden kan nå de vækstmål, som virksomheden har defineret, på forskellig vis.

Ansoff tager udgangspunkt i to variable: produkt og marked, som opdeles i hhv. nuværende og nyt produkt og nuværende og nyt marked.

Vækst gennem intensivering går ud på, at virksomheden vælger en vækststrategi inden for sine nuværende rammer, dvs. ved anvendelse af sin kernekompetence.

---

Forøge det effektive marked
Man kan forøge det effektive markedet ved at få ikke-brugere til at bruge produktet.

Denne strategi er bedst egnet for virksomheder med en stor markedsandel. Mindre udbydere risikerer blot at åbne nye muligheder for konkurrenterne og kun øge sit eget salg ganske lidt.

Forøge markedsandel
Forøge markedsandel vil ske på konkurrenters bekostning og kræver ofte store ressourcer til markedsføring i form af intensive reklamer, butiksaktivitet og evt. prisnedsættelser.