Vækst og velstand | Dansk økonomi

Indholdsfortegnelse
1. Beregn på baggrund af bilag 1, indekstal for udviklingen i bruttoinvesteringerne i Danmark fra 2008 til 2015. Redegør for udviklingen i perioden.

2. A – Redegør på baggrund af bilag 2, for udviklingen i timelønnen og timeproduktiviteten fra 1993 til 2015.

- B – Forklar sammenhængen mellem de 2 kurver.

3. Analyser, på baggrund af bilag 3, årsagerne til den økonomiske vækst i 2017.

4. Diskuter, med udgangspunkt i bilag 4 og 5, om topskattelettelser vil øge arbejdsudbuddet.

5. A – Analyser, på baggrund af bilagene, udfordringer der begrænser produktionskapaciteten og dermed vækstmulighederne i Danmark.

- B – Vurder hvordan instrumenter fra de økonomiske politikker kan flytte SU-Kurven til højre og dermed øge BNP.

Uddrag
På baggrund af bilag 1 har jeg udregnet indekstallene for udviklingen i bruttoinvesteringerne fra år 2008 til 2015. I 2008 var bruttoinvesteringerne på 400 mia. kr. og i 2009 var den faldet til 348 mia. kr.

Ifølge indekstallene er det et fald på 13 procent. I 2010 faldt bruttoinvesteringerne yderligere med 5 procent til 328 mia. kr.

Sammenlagt er det et fald på 18 procent fra 2008 til 2010. Faldet i bruttoinvesteringerne kan blandt andet skyldes finanskrisen, da bankerne begrænsede lånemulighederne, som førte til en bremsning i investeringerne.

Udover det, så var forbrugerne også bange for deres fremtid økonomisk set, og det gjorde, at forbruget faldt.

---

Hvis man kigger overordnet på udviklingen i timelønnen og timeproduktiviteten, så har de begge udviklet sig meget ens og stabilt.

Det eneste store udsving der har været var i 2007-2008. Her kan vi se, at i 2007-2008 skete der et dyk i udviklingen i timeproduktiviteten, mens timelønnen stadig steg.

Dykket i timeproduktiviteten kan igen skyldes finanskrisen, hvor virksomheder blev nødt til at sænke produktionen, som gjorde at timeproduktiviteten faldt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu