Undersøgelse af blodtyper | Biologi rapport

Formål:
I denne øvelse skal egen blodtype bestemmes ud fra en viden om antigener og antistoffer i blodet.

Indledning
Baggrund:
Et af de mest interessante aspekter af blodets sammensætning er blodtyperne, der er genetisk bestemt. I dette forsøg skal to systemer undersøges, nemlig det såkaldte AB0-system og rhesussystemet.
Til at bestemme blodtypen anvendes et såkaldt eldonkort. På kortet findes der fire felter (se figur 1). I de tre første felter er der et reagens, der indeholder henholdsvis antistof A (anti-A), antistof B (anti-B) og antistof D (anti-D). Antistofferne vil få de røde blodlegemer med modsvarende antigener til at klumpe sig sammen, hvilket kaldes at agglutinere. Det klumpede blod kaldes et agglutinat, og er synligt med det blotte øje (se figur 2). Blod med antigen A danner således et agglutinat i feltet med anti-A og blod med antigen B gør det samme i feltet med anti-B. Ligeledes vil blod med antigen D danne et agglutinat i feltet med anti-D. Ingen blodtype vil danne et agglutinat i det fjerde felt, der er kontrolfeltet, da reagensen her ikke indeholder nogle antistoffer

Indholdsfortegnelse
Formål
Baggrund
Teori
AB0-system
Rhesussystem
Materialer
Fremgangsmåde
Forberedelse
Blodprøvetagning
Blodtypebestemmelse
Resultater
Diskussion

Uddrag
De røde blodlegemer udgør 45% af blodet. På cellemembranen findes der antigener, som er opbygget af proteiner og sukker. Der findes to forskellige typer af disse antigener, A og B. Mennesket laver også antistoffer i forhold til de antigener, som det indeholder. Man laver antistofferne, der passer modsat til det antigen man indeholder. Det vil altså sige, at et mennesker som har et antigen A, vil lave antistoffet B(anti-B). Møder antistof som antigen derimod hinanden, vil det medføre en agglutinering af blodet, hvilket er livsfarligt.
Genetikken af AB0-blodtypen er bygget op omkring tre alleler: “I (opløftet i A) ”, “I (opløftet i B) ” og “i”. Hermed snakker vi om antigen A og antigen B og intet antigen. Antigen A og B er dominante over for ”intet” antigenet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu