Udviklingspsykologi | Noter | Over 10 sider

Opgavebeskrivelse
Kognitive skeamer tolkninger af vores omgivelser de bliver skabt via erfaringer oplevelser fordomme.

Indholdsfortegnelse
Udviklingspsykologi
- Erikson:
- Mahler:
KOGNITIV PSYKOLOGI:

Noter til forsvarsmekanismer:
- Fortrængning
- Projektion:
- Identifikation:
- Forskydning:
- Fornægtelse:
- Rationalisering:
- Regression:
- Reaktionsdannelse:
- Sublimering:
- Forsvarsmekanismer er en måde at håndtere vores angst på, da der er tale om fornægtelse af virkeligheden, og en flugt fra konflikter, som skaber angsten.

Noter til eksistenspsykologien:
- Eksistenspsykologiens primære betragtning er:
- Ansvar:

Det eksistentielle spørgsmål:

FREUDS PERSONLIGHEDSMODEL
- Psykologi noter til psykoanalyse:
- Ligheder og forskelle mellem Piaget og Vygotsky s. 195-197
- Pioget:
- Vygotsky:
- Ligheder mellem dem:
- Uenigheder:

Uddrag
Kognitiv betyder det, der har med erkendelsesprocesser at gøre - dvs. de processer, som foregår i hjernen (tænkning, erfaringer), og som oftest er tilgængelige for personens bevidste bearbejdning. 


Den kognitive psykologi tager sit udgangspunkt i 1960'erne som en videføring af den klassiske adfærdspsykologi (adskiller sig fra klassiske adfærdspsykologi ved ikke kun at være interesseret i menneskets ydre adfærd).

Den kognitive psykologi finder det nødvendigt også at se på de indre, kognitive processer i mennesket så som oplevelse, hukommelse, tænkning og sprog som noget, der præger den måde, vi tolker omverdenen på, og som dermed påvirker vores adfærd.

Den kognitive psykologi har, ligesom adfærdspsykologien, et engelsk-amerikansk udspring. 

Den kognitive psykologi
- Mennesket søger efter en mening i alle de indtryk, det præsenteres for fra barn til voksen og videre i livet.
- Individet ønsker at verden bliver forståelig for sig selv.

---

- Fortrængning: vi beskytter jeget og dermed vores bevidsthed mod driftsønsker, eller traumatiske oplevelser som jeget og overjeget ikke kan acceptere.

Her glemmes oplevelserne og ønskerne. Fortæringerne gør at de holdes borte fra ens bevidsthed, dog forsvinder det fortrængte ikke fuldstændig.

Da det ubevidst påvirker individet, og jeget må derfor hele tiden bruge meget psykisk energi på at opretholde fortrængningen.

- Projektion: vil sige at man nægter at se nogle sider eller følelser hos sig selv i øjnene og i stedet tilskriver dem andre, så man derved slipper af med den angst, usikkerhed, eller dårlige samvittighed de skaber.

Projektion kan føre til forfølgelse, mobning, og frembringelse af syndebukke fordi man tilskriver andre de fjendtlige impulser, den usikkerhed, eller de seksuelle lyster, som man i virkeligheden selv er i besiddelse af, men ikke acceptere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu