Udvikling i Mascot AS | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,56 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

1.7 (6 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos.

2.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (4 %)
Vurder, hvor meget den årlige afsætning mindst skal udgøre, for at investeringen er lønsom.

2.4 (4 %)
Opstil betalingsstrømmene for lånene.

2.5 (4 %)
Beregn den effektive rente på de to lån.

2.6 (4 %)
Diskuter, hvilket lån Smart-Reolen ApS bør vælge.

3.1 (6 %)
Bestem, hvor mange TYSON-1 og TYSON-2 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.

3.2 (4 %)
Forklar, om dækningsbidraget forbedres, hvis TYSON A/S råder over mere stål.

3.3 (4 %)
Vurder, om det er lønsomt at udvide kapaciteten på produktionsanlægget med 40 timer.

4.1 (4 %)
Redegør for de fordele ZIPPER A/S vil opnå ved at ændre lagerstruktur.

4.2 (4 %)
Vurder, om det vil være lønsomt for ZIPPER A/S at etablere egen distributionsafdeling.

4.3 (4 %)
Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

4.4 (5 %)
Diskuter, om den logistiske effektivitet forbedres, hvis ZIPPER A/S etablerer egen distributionsafdeling.

Uddrag
Der mange forhold der har haft betydningen for den økonomiske udvikling i Mascot A/S, fx som investeringer

effektivisering og udvidelse af eget trykkeri og samtidige har virksomheden været gode til at udnyttet højkonjunkturen som fandt sted.

Mascot har investeret mange penge i deres nye domicil i Pårup, og derudover havde de også lanceret en masse nye produkter i deres 2017-kollektion ved navnet Mascot Advanced.

Hvilket vil sige at Mascot havde et årlig overskud. Mascot har derudover også investeret i teknologi og arbejdsprocesser, hvilket også har haft en positivt økonomiske udvikling.

Dog er hovedparten af investeringerne gået til et nyt fuldautomatiske laget samt anlægsaktiviteter i forbindelse med ekspansionen til Vietman og Laos.

Eftersom lageret er blevet effektiviseret og automatiseret, er lageromkostningerne blevet mindre. Den høje effektivitet på fabrikken i Laos har været en af grundene til at overskuddet er vokset mere end omsætningen.

Antallet af beskæftigede er også steget og størstedelen af de. Beskæftigede arbejder på fabrikkerne i Vietman og Laos, hvilker er en fordel for Mascot

da deres løn ikke er særligt høj, og med det betyder det at virksomheden sparer mange omkostninger. Derudover har Mascot haft udvidelse af eget trykkeri, hvilket er blevet en stor succes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu