Indholdsfortegnelse
1.) Foretag En Beregning, Der Viser De Procentvise æNdringer I Den øKonomiske Vækst for Tyskland.
Tabel 1:
2.) Præsentér Tysklands øKonomiske Vækst I En Graf, Der Opfylder De Formelle Krav.
Graf 1, Tysklands øKonomiske Vækst I Fastpriser Mia. Euro.
Graf 2, Tysklands øKonomiske Vækst I Procentvise æNdringer.
3.) Præsentér Nedenstående Tal I En Tabel. Tabellen Skal Opfylde De Formelle Krav.
Tabel 2:
- ØKonomiske Nøgletal Grækenland
Tabel 3:
- ØKonomiske Nøgletal Tyskland
4.) Beregn Ud Fra Nedenstående Tal Et Indeks for Den øKonomiske Vækst Med 2005 Som Basisår.
Tabel 4:

Uddrag
For at beregne BNP’en i procentvis ændring, ville man skulle bruge formlen: (År B - År A) /År A*100 År B er det årstal der er nærmeste årstal, på det årstal man befinder sig i. År A er det årstal, det er længst væk fra det årstal man befinder sig i. For eksempel kan man bruge Tabel 1 som et eksempel. År 2007=År B og År 2006= År A.

---

Grækenland havde en højkonjunktur da de er over 2%. Grækenland har en lidt høj inflation i 2006. Arbejdsløsheden er ikke super høj men, hellere ikke så lav som man gerne vil have at den er.

Man siger at den er høj hvis den er fra 15-20% og den er god hvis den er på under 6%. Deres Betalingsbalance løbende poster er rigtig lav, og dette er ikke godt til landet, da de så har tabt rigtig mange penge.

Tyskland havde en lavkonjunktur da de er under 2%. Tyskland havde en god inflation, da landende gerne vil ligge mellem 2 og 3 procent.