Problemformulering
Vi vil med udgangspunk i Donald Trumps skattereform fra 2017/18 - Tax Cuts and Job Act vurdere hvorvidt den har påvirket den amerikanske økonomi på en positiv eller negativ måde, ved at kigge på udviklingen i den amerikanske økonomi gennem Bruttonationalprodukt, Arbejdsløshedsprocent, Aktiemarkedet og andre indikatoren som skal hjælpe med at danne et overblik over udviklingen i den amerikanske økonomi.

Indledning
Efter den kontroversielle præsident Donald Trump er gået af som præsident har der være meget debat omkring hvorvidt at han nåde op til hans økonomiske mål og hvordan hans indflydelse har påvirket landet økonomi

dette vil vi analysere og vurdere på, og konkludere om Donald Trump har påvirket den amerikanske økonomi på en positiv eller negativ måde, med indgangsvinkel i TCJA-reformen (Tax Cuts and Jobs Act) og økonomiske indikatorer.

Denne Finanspolitiske Analyse omhandler Donald J. Trump, d. 58. præsident af USA fra d. 20. januar 2017 til
d. 20. januar 2021.

Vi vil hovedsaligt tage udgangspunkt i ”Tax Cuts and Jobs Act ”(TCJA) som er den primære skattereform som Donald Trump fik vedtaget, i kongressen i 2017 og som tog effekt i dagene efter frem til d. 1. januar 2018.

Tax Cuts and Jobs Act er grundlagt på ideen om lavere selskabsskattesatser, incitamenter til indenlandske investeringer og skabelse af en form for sikkerhedsnet mod international fortjenestes ændringer som ville øge investeringer

dette vil booste virksomheders indlands produktivitet og dermed øge beskæftigelsesfrekvensen, hvilket i slut vil øge amerikanernes løn og forbrug.

Tax Cuts and Job Act har et sidefokus på protektionistisk inspireret handelspolitik dette ses gennem det protektionistisk sikkerhedsnet som blev indført.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering/ Problemstilling
Metode og Teori
Svar på problemstilling
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag
Trump fik umildbart kun indført en stor ekspansiv finanspolitisk reform, dette skete da den amerikanske kongres
d. 22. december 2017 vedtog ovenstående, TCJA (Tax Cuts and Jobs Act).

Denne reform skulle, simpelt sagt mindske den skat som virksomheder skulle betale til den amerikanske regering dette vil give et incitament til indlands investering og bevaring af virksomheder i USA

derudover ville de også sikre sig mod international profitflytning som ville øge indlandsinvesteringerne, der skal øge arbejdsproduktiviteten og til slut hæve og til sidst skabe et skattefrirum for middelklasse familier.

For at kunne gøre dette skal USA. Men før vi kan kigge på talen, skal vi etablere vores udgangsvinkel med et par hurtige points

en af de første points er det store slør som Covid 19 trak ned over hovedet på verden, dette har selvfølgelig haft en MASSIV indflydelse på den amerikanske økonomi, først og fremmest havde Tax Cuts and Jobs Act været i effekt i ca. et år og havde givet amerikanerne en god indgangsvinkel til pandemien, dette vil dog ikke stå på.

Men når det er sagt er det nærmest umuligt at kunne separere de 2 emner derfor vil vi ikke tænke så højt omkring corona men i stedet udelukkende fokusere på hvordan økonomien udviklede sig.

Det næste point er baseret på at vi ikke umildbart har nok information til at kunne vurdere hvor stor en positiv indflydelse som Tax Cuts and Jobs Act vil have på den amerikanske økonomi dette er fordi før den kan tage fuld

effekt skal vi vente til 2028 for at sikre os at vi vil have alle talen, derfor vil vi kun kigge på tal i perioden 2018 til 2020.

Efter Trump fik vedtaget Tax Cuts and Jobs Act i 2018, blev selskabsskatten sænket fra 35% til 21% og mindskede skatten for 65% af den amerikanske befolkning

her kan vi jo vurdere at der er blevet før lempelig finanspolitik for at kunne sætte gang i økonomien ved at sætte flere penge i omløb dette ville jo betyde at BNP, Beskæftigelsen, Importen og Prisstigninger vil alle sammen stige men gjorde de det og hvor kommer pengene fra?

Når vi kigger på de penge som den amerikanske regering ”giver væk” skal vi først finde ud af hvor de bliver funderet henne dette er lidt svært at forklare siden det sker over et stort ”spektrum” men simpelt set er der 2 skåle af indkomst her kan regeringen kun tage af den en skål

dette er ”Taxable Income” her vil den amerikanske regering begynde at tage mindre men dette vil betyde at der kommer til at være et stort hul i den amerikanske regerings budget

dette vil blive fyldt ud af ”Deductions” eller den tidligere skattefrie skål, dette er en god måde at give flere borgere flere penge mellem hænderne.

Dette er kendt som at udvide skattegrundlaget. Problemet opstår når Amerika ikke udvider skattegrundlaget nok, de tager ikke nok fra befolkningen til at kunne få regeringen til at køre rundt

det estimeret beløb er 5.7 billioner uden ”Deductions” puttet oven i men selv med ”Deductions” oven i vil der stadig være en 1.5 billioner mangel som kommer til at gøre at den Amerikanske regering bliver nød til at optage mere gæld en det de allerede har og i slutningen af 2020 var gælden som Amerika sad inden med omkring 99.3% af deres BNP hvor ca. 37% er udlandsgæld dette er nu oversteget og den amerikanske gæld er nu højere end deres BNP.