Indholdsfortegnelse
1. Hvilke motiver ligger bag Trumps handelshindringer over for såvel EU som Kina? (se kapitel 23)

2. Beskriv omfanget af handelshindringer inden for handel med biler mellem EU og USA. Prøv at forklare baggrunden for forskellen. (se grafikken nederst i dokumentet)

3. Hvilket syn har præsident Trump på frihandel (du skal ind på kapitel 22 Handelsteorier)

4. Har Trump en pointe: bliver amerikanske virksomheder behandlet unfair af EU og Kina?

5. Vurder hvad nye højere toldsatser på biler vil betyde for priserne på biler – og dermed for salget af biler i EU og USA.

6. Opdater sidste nyt ift. handelskrigen mellem USA og Kina

Wto
1. Se oversigten over G20 landenes protektionistiske tiltag i kilde 3:

2. WTO bygger som bekendt videre på GATT aftalen, som FN oprettede i 1947. nævn det politiske motiv fra FN til denne aftale.

3. GATT aftalerne kørte frem til 1995 (hvor WTO tog over). Havde GATT held til at sænke toldsatserne globalt?

4. Kom ind på de vigtigste af WTO’s spilleregler

5. Analyser ud fra artikel uddragene de vigtigste forklaringer/årsager til WTO’s krise

6. Se lærebogens afsnit ”Kritik af WTO:

7. Se kilde 1. Forklar kort, hvad det handler om. Kom også ind på, om Trump her har en pointe! (altså, har han ret?)

8. Se kilde 2.

9. Denne opgave handler om WTO’s tvistbilæggelsesorgan/appeldomstol:

10. Søg på sidste nyt på handelskrig – Google.

Trump gør klar til at kickstarte handelskrig med Europa (Uddrag)

Derfor slår Trump kun til, mens Europa ligger ned (Uddrag)
- Gør kort rede for de forskellige typer af told.
- Hvad er hensigten med at lægge told på import af vaskemaskiner og solceller?

Uddrag
trump syn på fri handel var at amerikaner var blevet snydt ved der fri handel partner og ville skaffe de outsourcede produktionsjobs tilbage til USA.

Fra artiklen neden for fremgår: ”En hjørnesten i Donald Trumps valgkampagne var USA's kæmpestore handelsunderskud over for Kina og EU. Han mente, det var udtryk for, at amerikanske virksomheder blev behandlet unfair”.

4. Har Trump en pointe: bliver amerikanske virksomheder behandlet unfair af EU og Kina?
En rapport fra det amerikanske handelsministerium, der offentliggøres den 17.

februar, vil ifølge Citigroup tydeligt vise, at amerikanske bilproducenter betaler langt mere i told end europæerne i USA.

USA har et stort handelsunderskud overfor EU og Kina og derfor mener han at han bliver undertrykt. Hvori vi så da trumf kom til magten satte han told på stål, hvor EU svarede tilbage med told på motorcykler.

Altså man vil godt kunne suge at trumf havde en pointe, grundet at det er svært at handle med verden, hvis der bliver sat told på varene. På den måde sikrer det EUs samarbejde indbyrdes men stiller en usikkerhed til USA.

---

Merkantilisme er en betegnelse til sammenfatning af de økonomiske tanker, der var fremherskende i Europa i tiden fra skattestatens gennembrud til liberalismens gennembrud.

Disse tanker gik ud på at fremme en varieret struktur i næringslivet og udvikle andre næringsveje end landbruget. Trump bliver beskyldt for det fordi han vælger at investere så mange penge i nye næringsveje og en anden retning for USA.

b. Hvad er ifølge artiklen årsagen til USA’s store handelsunderskud? Er du enig i dette – eller er der andre forklaringer?

Donald Trumps valgkampagne var USA's kæmpestore handelsunderskud over for Kina og EU. Han mente, det var udtryk for, at amerikanske virksomheder blev behandlet unfair.