Indholdsfortegnelse
1. Virksomhedskarakteristik
● Kort beskrivelse af virksomhedens historie
● Beliggenhed
● Hovedprodukter/hovedprodukt
● Produktions-, service eller handelsvirksomhed?
● Hvilket marked befinder virksomheden sig på? (b-t-c, b-t-b, b-t-g)
● Ejerforhold
● Virksomhedens kernekompetencer? (konkurrencedygtighed
● Hvem er målgruppen(-r)?
● Økonomiske nøgletal

2. Intern analyse
- Porters generiske strategier
- Ansoffs vækstmatrice
- Forretningsmodel
- SW

3. Målgruppeanalyse
- Livsstilsmodel

4. Diskussion
- Too Good To Go benytter sig af nærmarkedsmetoden når de går ind på nye markeder.
- Det primære købemotiv der er i spil når en forbruger bruger Too Good To Go, er det funktionelle købemotiv.

5. Identificér en væsentlig udfordring for Too Good To Go eller tag udgangspunkt i én af udfordringerne i de to videoer under dette afsnit. Diskutér mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
● Kort beskrivelse af virksomhedens historie
Virksomheden Too Good To Go blev startet af en gruppe unge dansker, der i 2015 havde til mål at bekæmpe madspild i verden.

Dette klare virksomheden ved at have udviklet en app, hvor både restauranter og dagligvarebutikker har mulighed for at få solgt deres overskydende madrester.

Restauranterne og dagligvarebutikkerne har altså fået mulighed for at kunne mindske deres madspild, ved at sælge deres overskydende madrester til deres kunder.

Kunderne ville til gengæld kunne købe varerne til billigere penge, derved vil alle får glæde for denne løsning på madspild. Det er altså en win-win situation.

● Beliggenhed
Too Good To Go er aktiv i ni europæiske lande, og har derudover udført og gennemført forskellige test i USA.

Dette er med til at gøre virksomheden til den førende internationale på markedet for overskudsmad. Virksomheden er derudover også markedsledere på markedet

og placeringen som markedsledere gør at virksomheden fortsat ønsker at være markedsledere, derfor at de også allerede ved at finde veje ind i andre lande.

● Hovedprodukter/hovedprodukt
Too good to go udbyder overskudsprodukter, som kunden kan købe billigere.

● Produktions-, service eller handelsvirksomhed?
Det er en handelsvirksomhed, som forhandler andre virksomheders produkter.