Too Good To Go | Analyse

Indholdsfortegnelse
- Foretag en kort virksomhedskarakteristik af virksomheden Too Good To Go.

- Analysér Too Good to Go's interne forhold. Inddrag relevante elementer fra virksomhedens forretningsmodel.

- Analysér Too Good To Go's valg af målgruppe(r) på B2C-markedet. Inddrag elementer fra en selvvalgt livsstilsmodel.

- Diskuter følgende udsagn:
- Too Good To Go benytter sig af nærmarkedsmetoden når de går ind på nye markeder.
- Det primære købemotiv der er i spil når en forbruger bruger Too Good To Go, er det funktionelle købemotiv.

- Identificér en væsentlig udfordring for Too Good To Go eller tag udgangspunkt i én af udfordringerne i de to videoer nederst i casen. Diskutér mulige løsninger af den valgte udfordring.

Kildeliste:

Bilag:
Bilag 1 - BMC “Too Good To Go”
Bilag 2 - Værdikæde ”Too Good To Go”
Bilag 3 - SW-opstilling ”Too Good To Go”
Bilag 4 - Segmenteringsmatrix
Bilag 5 - SMOK - analyse

Uddrag
Virksomheden To Good To Go ApS er en servicevirksomhed, der blev grundlagt i 2016. Virksomhedens vision er at reducere madspild og sørge for at mad bliver spist og ikke smidt ud.

Konceptet og kernekompetence for Too Good To Go er, at kunne sælge billigt mad som alligevel ville være blevet smidt ud.

En af deres kritiske succes faktorer er derfor, at restauranterne fortsat har overskudsmad de vil sælge.

De fem iværksættere der fik ideen til virksomheden så hurtigt den win win situation, der var ved at restauranter kan tjene penge på at sælge deres overskydende mad og kunderne kunne købe maden billigt.

Siden virksomhedens start, har deres åres resultat været negativt hvor der i 2020 var et underskud på 142 millioner .

Det har dog ikke holdt dem tilbage for at komme ud internationalt for at bibeholde deres position på markedet. Det har resulteret i, at de i dag er i ni europæiske lande.

De har dog fået lidt konkurrenter som ”mad skal spises”, ”holdbarhed” og ”Sharefood” som er apps der har til formål at nedbringe madspild.

---

I analysen af Too Good to Go’s interne forhold er værdikæden samt SW-opstilling inddraget.

For at på bedst muligvis at finde relevante elementer fra forretningsmodellen er der udarbejdet en BMC for virksomheden. Modellerne til analysen findes i bilagene 1-3.

Ud fra modellerne SW-opstilling og værdikæden kan man se, at Too Good To Go har en del Strengths og Weaknesses som har en indvirkning på virksomheden.

En af virksomhedens stærke sider er deres billige priser der gør, at de fleste målgrupper har råd at bestille mad via Too Good To Go.

De følger samtidigt den miljøtrend der hersker rundt i verden og især i Danmark i den seneste tid .

Det får forbrugeren til at associere virksomheden med noget godt, og det skaber en konkurrencemæssig fordel samt styrker Too Good To Go’s i forvejen stærke brand.

En vigtig del for virksomheden er deres mange samarbejdspartnere. De samarbejder med en bred pallet af virksomheder der sælger forskelligt mad.

Det gør, at hvis en af partneren ikke kan levere noget mad, har To Good To Go andre partnere der kan levere maden i stedet.

En anden stærk side for virksomheden er deres position på markedet. Det er blevet styrket endnu mere efter de er gået
internationalt.

Det er nemlig med til at bibeholde deres position som markedsleder og stadig være top of mind ved forbrugeren.

Virksomheden har dog nogle svage sider, så som at der er kort holdbarhed på maden, at kvaliteten nogle gange ikke er den bedste og de ikke selv vælger hvad for noget mad de sælger.

Det kan være med til at skade deres brand hvis kunderne ikke føler det tilfredsstillende. Too Good To Go har heller ikke meget kontakt med deres kunder, de møder primært kunderne via deres app eller hjemmeside.

Too Good To Go er derfor begyndt at lave undervisningsmateriale til skolebørn og lave guides i deres app for at styrke deres kunderelation.

Selvom at Too Good To Go ikke har mange omkostninger, har de heller ikke meget avance når de sælger en pose, og virksomheden havde negativt resultat for 2020.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu