Too good to go | Analyse | 12 i karakter

Indledning
I en verden hvor madspild, masseproducering og øget forbrug er med til at forurene Jorden og vores fremtid, er et initiativ som Too Good To Go den hjælpende hånd, vi har brug for til at vende om på situationen.

En af de største synder i dag er madspild, og os i-landene værdsætter ikke det privilegie, det er at have for meget mad.

Når restaurant-ejeren efter en succesfuld aften står tilbage med mad nok til at mætte en hel landsby, er den eneste mulighed at smide maden ud

da den ikke kan serveres dagen efter - dette var i hvert fald realiteten indtil Too Good To Go blev etableret og hurtigt fik mindsket det madspild, der forurener den verden, vi skal leve i mange år endnu.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning: Hvem Er Too Good to Go 2
2. Virksomhedskarakteristik 2
3. Analyse Af Interne Forhold 3
4. Valg Af Målgruppe På B2c-Markedet 4
- Segment 1 4
- Segment 2 5
- Smok-Model Segment 1 5
- Smok-Model Segment 2 6
- Målgruppen 6
- Målgruppestrategi 6
5. Diskussion Af 2 Udsagn 7
6. Udfordringer Hos Too Good to Go 9
7. Konklusion 10
Kildeliste 11
Bilag 12
- Bilag 1: Bmc 12

Uddrag
Too Good To Go tilbyder såvel forretninger som kunder at få mere ud af maden. Hvert år smides 1/3 af al mad ud

og Too Good To Go har siden lanceringen i 2016 sparet kloden for over 6.000 tons Co2 gennem deres app, hvor kunder kan bestille og redde mad, der står til at blive smidt ud.

Netop dette er virksomhedens værditilbud: at forretninger kan tjene lidt ekstra på mad, der ellers skulle smides ud, og kunder med god samvittighed overfor pengepungen og kloden kan købe lækkert

spiseligt mad og afhente ved forretningens lukketid. Man kan altså sige, at Too Good To Go opererer både B2B og B2C, da forretninger betaler for at kunne bruge konceptet, og kunder handler gennem appen, der bruges som et slags mellemled.

Kigges der på kunderelationen, er den på B2C-markedet meget fjern, da der ikke er nogen direkte kontakt mellem kunde og Too Good To Go

hvor den på B2B-markdet er mere nær, da der her indgås aftaler omkring brugen af konceptet og lanceringen heraf. Dvs., at der er tæt kontakt mellem leddene på B2B-markedet.

Når forretningerne indgår aftale om brug af konceptet, betaler de gebyrer for at få lov at bruge det. Dette er Too Good To Go’s hovedindtægtskilde

og en hovedudgift er markedsføring for konceptet, som tiltrækker mange potentielle kunder på B2B- og B2C-markedet. Også lanceringen af appen i forskellige lande er en stor udgift hos virksomheden

der fortsat forsøger at ekspandere sit koncept til større dele af verden, senest USA . Af artiklen kan man læse

at USA står for en stor del af verdens madspild, hvilket er nærmest uundgåeligt taget landets størrelse i betragtning, men dette er kun en fordel for Too Good To Go, da USA af den grund ligger inde med massevis af potentielle kunder.

Selvom ekspansioner i form af lanceringer er en hovedudgift, er det også en nøgleaktivitet hos virksomheden. Lanceringerne medfører kortvarige

store underskud, hvilket også fremgår af artiklen, hvor der står, at de har lånt kapital på op imod en kvart million.

Dette underskud er enormt stort, men det forventes at blive tjent hjem igen, når de når deres mål om at være markedsleder i USA før udgangen af 2024.

For forretningerne er det attraktivt at indgå samarbejde med en banebrydende virksomhed som Too Good To Go, der arbejder mod en grønnere fremtid, da dette forbedrer deres CSR.

Det er vigtigt at have en god CSR-strategi, da det medfører en masse fordele, som bl.a. øget efterspørgsel og nemmere tiltrækning og fastholdelse af investorer.

Generelt er det med til at skabe en bedre relation mellem virksomhed og interessenter. I det senere år er især miljø et fokuspunkt, når det handler om at udvikle på sin CSR-strategi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu