Indholdsfortegnelse
opgave 1
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Toms Gruppen A/S fra 2018 til 2020.

1.2 (15 %)
Analyser udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2018 til 2020 ved hjælp af de fundne forhold. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2018 til 2020.

1.4 (5 %)
Diskuter, om udviklingen i gearingen fra 2018 til 2020 har været til fordel for Toms Gruppen A/S’ ejere.
- Egenkapitalens forrentning = Afkastningsgrad + (afkastningsgrad – gældsrente) * gearing

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Toms Gruppen A/S anvender.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Toms Gruppen A/S at påtage sig det etiske ansvar at arbejde for, at forbrugerne får et afbalanceret forhold til slik og chokolade.

Opgave 2
2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke variable omkostninger og kapacitetsomkostninger Butter Cookies A/S har.

2.2 (5 %)
Beregn den procentvise ændring i de viste poster fra resultatopgørelsen for perioden fra 2018 til 2021.

2.3 (5 %)
Beregn dækningsgraden og overskudsgraden for årene 2018, 2019, 2020 og 2021.

2.4 (5 %)
Diskuter, om direktionens forslag vil forbedre dækningsgraden og overskudsgraden i 2022.

Opgave 3
3.1 (5 %)
Opstil afskrivningsplanen for produktionsmaskinen QC1.

3.2 (5 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke årets resultat i 2022, hvis Luksuschokolade ApS anvender saldometoden som afskrivningsmetode i stedet for den lineære metode.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan de årlige afskrivninger vil påvirke likviditeten i Luksuschokolade ApS.

Opgave 4
4.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Lækkerbisken A/S for regnskabsåret 2020/21. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.2 (5 %)
Opstil balancen for Lækkerbisken A/S pr. 30.09.2021. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvordan årets resultat og egenkapital for Lækkerbisken A/S påvirkes, hvis OL-varerne har en værdi på 0 kr.

Uddrag
Ifølge bilagene har der været store ændringer i Toms Gruppen A/S. De har blandt andet valgt at udvide deres produktion, ved køb af nye varelagere. Det har haft en enorm stor indflydelse på virksomhedens økonomiske situation.

For at virksomheden har haft behov for et nyt varelager skyldes at deres produktion i Tyskland, ikke kunne betale sig i længden.

”Der var kun én elevator med plads til én Europa-palle, og den slags forhold kan man jo ikke generere vækst ud fra”. Udtaler Carsten Lyngsø Thomsen. Derfor har de åbent et nyt sted nede i Polen.

Samlet set har dette forhold haft en kæmpe påvirkning på deres økonomiske situation. Blandt andet fordi det koster en stor sum penge at nedlukke en fabrik.

Toms har investeret 327 millioner af kroner i 2019, selvom det endnu ikke er klar på hvad de helt præcist har investeret i, tyder det på at størstedelen af penge er gået til etablering af den nye fabrik i Polen.

Hele transformationen af fabrikkerne kostede dem ca. 80 millioner kroner på bundlinjen. ” I Tyskland er blandt andet fratrædelsesordninger, afskrivning af produktionsudstyr og destruktion af emballage løbet op i omkring 60 millioner kroner.”

Oplyses det også i artiklen ”tæt på at slikke nullinjen - og det er helt efter planen”. Derudover har de også investeret i produktionsanlæg i deres fabrik i Hvidovre.

En andet forhold der har spillet en stor rolle i virksomhedens økonomiske udvikling, er deres evne til at produktudvikle. Toms har produktudviklet deres creamfyldte chokolader med nye varianter.

Produkterne har vist sig at være en kampe succes siger Lars Henrik Vejrup Hansen nemlig også. Produktudviklingen har resulteret i at Toms sidder på halvdelen af det danske marked for creamfyldte produkter, udtaler koncernen sig også om.

Covid-19 har haft en stor betydning for mange erhvervsdrivende forretninger. Toms Gruppen A/S har også oplevet problemer i forhold til pandemien.

Blandt andet er deres butikker ramt af globale nedlukninger allerede i 2020. Her valgte de at arbejde med deres strategiske initiver som vil give dem mere vækst i fremtiden.

Udover pandemiens handlinger i forhold til nedlukninger, har Toms A/S været utrolig fleksible og hurtige til at tilpasse restriktionerne i forbindelse med cornapandemien.

Selvom Toms var hurtig til at tilpasse de nye forholde, har pandemien stadige haft negative effekter på virksomhedens indtjening.

De har haft et underskud før skat på 62,8 millioner kroner. Hvor året før lå på et overskud omkring de 16,7 millioner af kroner.