TOMS | Afsætning Case | 10 i Karakter

Indledning
Jeg har fået til opgave at afsætte et produkt X til et land Y. Jeg har derefter valgt den store danske virksomhed Toms samt at deres produkter skal afsættes til det spanske marked. Altså Toms skal til Spanien.

Jeg vil i denne opgave, omkring Toms, lave en virksomhedsbeskrivelse for Toms. Jeg vil ligeledes udarbejde en komplet SWOT-analyse og derefter komme ind på virksomhedens internationaliseringsproces.

Derefter vil jeg udarbejde en landeanalyse af Spanien for derefter at analysere virksomhedens eksportmuligheder på dette marked.

På baggrund af landeanalysen af Spanien vil jeg vælge det parametermix jeg synes vil give Toms det bedste image, i forhold til deres kunder samt samarbejdspartnere.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning

2. Virksomhedspræsentation af Toms

3. SWOT-analyse (S og W)

4. Landeanalyse af Spanien

5. SWOT-analyse (O og T)

6. Internationaliseringsproces

7. Valg af generisk strategi

8. Valg af vækststrategi

9. Toms valg af handlingsparametermix på det spanske marked

10. Samlet handlingsparametermix

11. Konklusion

Uddrag
• Regeringssystem6: Dette er ligesom det er i Danmark. Spanien har en konge ved navn Kong Juan Carlos I, efterfølgeren til general Franco.

Som i Danmark er magten delt op i 3 instanser, den lovgivende, den udøvende og den dømmende. Skulle der opstå juridiske problemer for Toms er det betryggende at vide at instanserne

generelt arbejder korrekt, dog meget langsomt. Dette er meget betryggende for Toms, for så ved man ligesom hvad man skal gøre hvis der opstår juridiske problemer der ikke kan løses parterne imellem.

• Administrativ inddeling7: Spanien er inddelt i 17 selvstyrede regioner, kaldet ”autonomias” som har deres egen ”mini regering”.

Disse regeringer har dog ikke komplet selvstyre. Regionerne består af provinser der igen udgør en administrativ enhed.

Nogle af regionerne har deres eget officielle sprog bl.a. Catalonien og Baskerlandet. Hvert fjerde år vælger Autonomierne eget parlament som derefter udpeger deres ”mini regering”.

• Politisk stabilitet: Ved Spaniens seneste valg (12.marts 2000) genvandt det borgerlige parti regeringsmagten med overvældende flertal8.

Det tyder på at denne regering gør det så godt at de ser ud til igen at genvinde valget næste gang. Hvis man kigger på korruptionsindekset kan man se at Spanien ligger i den ”gode” halvdel af modellen.

Dette burde således heller ikke give de store anledninger til frygt på dette område. Dog er det et område man skal holde øje med, hvis der sker en udvikling da det aldrig er rart at rende ind i korruption.

---

Sociale forhold
• Til at belyse de sociale forhold i Spanien har jeg valgt at gøre brug af Human Development Index (HDI).

Dette index giver et bedre indtryk af de sociale forhold og levestandarden for de pågældende lande end den meget brugte BNP. pr. indbygger gør.

Sammenligner man Danmark og Spaniens HDI tal kan vi se at de ikke ligger så langt fra hinanden. Danmarks HDI tal er 0,921 mens Spaniens tal er 0,908 (tallene målt i 1999)10.

Danmark indtager plads nr. 15 på listen mens Spanien har plads nr. 21 så her er der ikke den store forskel.

Samtidigt gør både Danmark og Spanien næsten samme fremskridt i tabellen måling for måling. Danmark og Spanien ligger også begge to i højniveau skalaen.

Lovgivning
• For de 4 p’er: Kigger vi først på produktmæssige er der ikke de forskelle i reglerne da Spanien, som vi før har omtalt, et EU-land.

Distributionsforholdende bliver ikke noget problem for Toms da de kommer til at sælge deres produkter gennem en gros firmaer, supermarkeder samt kiosker, ligesom de gør det i Danmark.

Promotionlovgivningen har Toms ikke noget at gøre med, da det er de før omtalte distributionskanaler der skal tage sig af dette.

Dog er der intet der tyder på at deres lovgivning har de store afvigelser fra vores egen lov her i Danmark.

Kulturelle forhold
• Sprog, religion, holdning: I Spanien tales der spansk, i nogle egne har de dog deres eget sprog, men overalt i Spanien forstås og tales der det officielle sprog, spansk.

95 % af 10 http://www.undp.org/hdr2001/indicator/pdf/hdr_2001_table_2.pdf indbyggerne er katolikker11, altså klart den største del.

Dette betyder at der ikke er så mange forskellige religioner at tage højde for, stort set kun denne ene. Det letter jo arbejdet en hel del for Toms.

Mentaliteten derimod er et emne der skal kigges lidt nærmere på, på dette punkt er der nemlig betydelige forskelle i de forskellige dele af Spanien.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu