To verdener | Analyse | J.P. Jacobsens | 10 i Karakter

Indledning
I 1800-tallet gennemgik Danmark en gennemgribende ændring. Før troede de, at mennesket var et produkt af Gud.

Ændringen gjorde så, at de troede at mennesket var et produkt af naturen. Før denne ændring var samfundet også bygget op af en helt anden livsforståelse.

Livsforståelsen byggede nemlig på kærligheden, længslen og følelser. Denne livsforståelse kunne også tydeligt ses i kunsten og litteraturen som i høj grad var præget af det idylliske og smukke.

De inkluderede ofte opfattelsen af ”Det gode, det sande og det idylliske” som beskrev mennesket, samfundet og naturen på en særlig idyllisk og smuk måde.

Bruddet kom som sagt i 1800-tallet, og ændringen udfordrede de tidligere livsforståelser og syn på samfundet og naturen. Ideen affejede ideerne om, at man så indad i mennesket.

Uddrag
Novellen er fortalt af en underforstået 3.person som er alvidende hvilket giver læseren mulighed for selv at tolke på forskellige personers handlinger.

Fortælleren giver os oplysninger og informationer som personerne i novellen ikke selv ved. Det kunne blandt andet være da fortælleren fortæller os, at kvinden besvimede efter at have kastet buketten efter pigen.

Det vidste den syge dame ikke selv, men disse informationer er vigtige for læserens forståelse af buskabet og handlingen. Meningen er nemlig, at den syge kvinde skal tro, at hun på grund af buketten er blevet rask.

”Dengang hun havde kastet sin heksekost efter den unge pige, var hun falden besvimet om på svalen, og den stærke sindsbevægelse, måske også en ny fattiglæge, der var kommen der op egnen, havde bevirket en forandring i hendes sygdom” (side 57, linje 107-111)

Novellen følger fortællerens tid hvilket strækker sig over en længere periode. Handlingsforløbet i novellen bevæger sig kronologisk dog er der enkelte spring i tiden. J.P. Jacobsen starter novellen i nutid

her får vi en beskrivelse af omgivelserne, men efter indledningen fortæller han historien i datid. Denne form for opbygning giver en mere teatralsk fremstilling.

Fortælleren springer derudover også mellem to unavngivet kvinder i form af den syge kvinde og den frie kvinde på båden. Gennem novellen er fokusset på den syge kvinde, og det er hende der er synspunktet det meste af tiden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu