Tinderbox | Opgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Konkurrentanalyse

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
c. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
- Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Tinderbox er en musikfestival der bliver holdt en gang om året i Danmark, det er der hvor mange unge og voksne samler sig sammen og har en fest med forskellige koncerter.

I videoen bliver vi præsenteret for Brian Nielsen, som er daglig leder af Tinderbox. Der siger han at Tinderbox målgruppe afhænger af folks musiksmag og hvad de forskellige lytter til.

Så for Tinderbox er målgruppen bred og der kan være folk fra 20+. Udover det nævner han også at deres primære målgruppe er folk i alderen 35-40.

Da der i Tinderbox er mere musik til den ældre generation f.eks. har de et område til festivalen, som de kalder for ”Magic box” hvilket er der hvor der bliver spillet elektronisk musik.

Der kan man regne sig frem til at der ikke er så mange unge der finder elektrisk musik interessant, og man allerede der kan se at aldersgruppe ligger på de 35-40 år.

Udover det så der primært ikke en bestemt målgruppe for festivaler. Festivaler handler om at have sjovt og omgås med folk der har samme interesse som en selv, hvilket er derfor folk kan tage med.

Det er at lytte til musik, drikke, og have en fest offentligt med forskellige musikgenre. Tabellerne viser også at størstedelen af målgruppen der tager til musikfestivaler, er unge mellem 16-24 år, hvilket svarer til studerende.

Derudover ligger de lidt ældre også lige på hælen af de unge som svarer til at være lønmodtagere.

Den anden tabel viser hvilke aldersgrupper der deltager mest til festivalerne og den består mest af dem med lang videregående uddannelse med en Ph.d.

Overordnet set består målgrupperne af unge og de voksne. Det er primært de unge i alderen 20+ fordi det vises at det er dem der deltager mest i de sociale arrangementer

og finder festivaler mere deres stil også er det dem der har tilladelse til at gøre flere ting f.eks. at drikke fordi der er en bestemt alder man må drikke alkohol. Alle disse statistikker er fra 2019.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu