Tinderbox og musikfestivaller | Analyse | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.

Opgave 2
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Opgave 3
Diskuter følgende to udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi

Opgave 4
Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Tinderbox sigter efter flere målgrupper og gerne så bredt som muligt. For Tinderbox betyder det at de skal lægge vægt på flere ting end nogle af de andre festivaller der sigter efter en bestemt målgruppe.

F.eks. kan vi se i bilag 1 at det stadig er de unge fra 16-24 år samt de studerende, der vægter højest. Mens de 25-54-årige følger godt med og deler nogenlunde samme tal.

Derudover kan vi se at det er lønmodtagere og øvrige uden for arbejdsstyrelsen der kommer efter. Og til sidst ligger selvstændige og pensionisterne/efterløn med kun 8%.

Det skyldtes at menneskerne gerne vil bruge flere penge på oplevelser og tid med venner og familie. Dette får man opfyldt til festivaller, hvor der er god stemning, høj musik, fest og farver samt god mad.

Alt samlet i en, tiltrækker de folk der har lyst til at hygge sig og tilbringe tiden med vennerne uden for hjemmet.

Det er noget helt andet end byen, hvilket trækker de sidste folk med på vognen, fordi de også ønsker en særlig uforglemmelig oplevelse de kan grine af om flere år.

Og eftersom alle har fået flere penge mellem hænderne, ønsker mennesket at bruge dem anderledes end for 10 år siden.

Det var engang kun unge der gik på festival, fordi det var forbundet med dødsdruk, ulækre telte, ingen søvn og junkfood.

I dag er det meget mere end det, vi snakker både unge og ældre der deltager i de forskellige festivaller. Det skyldtes de forskellige festivaller der har forskellige budskaber.

F.eks. er Roskilde festival og smukfest kendt for unge festivaller med dødsdruk og det hele, mens Heartland har et helt andet formål med festivalen.

De tiltrækker de kunder der går meget op i Naturvin og økologisk mad. Det betyder derfor at det ikke er den festival de unge søger hen mod, men derimod, de unges forældre.

Dog betyder det heller ikke at det ikke er noget for de unge der interesserer sig for det. Tinderbox har en gennemsnitsalder på 35-40 år set ud fra deres generelle målinger.

Det varierer dog fra år til år og alt efter hvilken kunstner de har på. Tinderbox benytter sig af uddifferentieret markedsføring indenfor målgruppestrategi.

De yder den samme ydelse til alle på markedet fordi man går ud fra at alle forbrugere har ensartet forhold til ydelsen/produktet.

Kunden er en med penge, eftersom festivals billetter er dyre, og selvom de er i den prisklasse som de er, er kunden stadig villig til at betale fuldpris.

Tinderbox sælger også til den private bruger for at opfylde det behov eller den pain kunden har. Derfor befinder de sig på konsumentmarkedet som også kan beskrives som b-2-c.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu