Tinderbox | Noter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
- Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
- Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Kanaler
- Værditilbud

Opgave 3
- Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Opgave 4
- Diskuter følgende tre udsagn:
A. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
B. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
C. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
- Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du: Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
I forår og sommer 2019, var der over 900.000 danskere som deltog i festivaler.
Der findes flere markedssegmenter, bestående af danskere fra alderen 16-75+ år. Der er dog mest de unge fra 16-24 år der køber billetter til festivaler, de udgør 35%.

Derefter falder købet af billetter mht til alder, jo ældre de bliver. Derfor er Tinderbox’s hovedmålgruppe unge fra 16-24 år som godt kan lide musik og fest.

Den socioøkonomiske gruppe vi har med at gøre er de studerende så det passer også med godt mht aldersgruppen. De studerende udgør 33%.

Vi kan også se at dem der har forældre med lang videregående uddannelse og Ph.D udgår 40% af dem som er 16-34 og tager til festivaler.

Brian Nielsen siger at deres målgruppe er meget forskellige fra år til år, det kommer meget an på hvilke kunstnere de får fat i til at spille.

De forsøger og anskaffe de kunstnere som køberne vil have. Så laver de nogle analyser for at finde ud af hvilke kunstnere der er mest eftertragtet af største mængde mennesker.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu