Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox.
Opgave 2 - Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
Business Model Canvas:
- Værditilbud:
Kundeperspektiv:
- Kundesegmenter:
- Kunderelationer:
- Kanaler:
Aktivitetsperspektiv:
- Samarbejdspartnere:
- Nøgleaktiviteter:
- Nøgleresurser:
Finansielt perspektiv:
- Omkostninger:
- Indtægter:

Opgave 3 - Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
Opgave 4 - Diskuter følgende tre udsagn:
Udsagn 1 - Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser:
Udsagn 2 - Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi:
Udsagn 3 - Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden:
Opgave 5 – Identificer en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Først og fremmest kan det svinge meget fra år til år, hvilken slags målgruppe Tinderbox ikke mindst søger og langer ud efter, da det handler ekstremt meget om hvilke kunstnere, som de kan få fat på.

Det ene år kan det være en ung kendt kunstner, som tiltrækker folk i den yngre målgruppe, det andet år er det måske en ældre rockstjerne.

Derfor kan gennemsnitsalderen variere fra år til år. Dog har de et yngre segment, som fokuserer meget på Magicbox, som kan samle helt op til 8000-10000 unge mennesker.

Brian Nielsen mener alligevel, de ca. ligger mellem 35-40 år i forhold til det generelle publikumsspektre, som er forholdsvis højt.

Hvis man kigger på det generelle billede, så deltog hele 900.000 danskere i foråret og sommeren 2019

og hvis vi ser på statistikken fordelt på alder- og socialøkonomisk gruppe, kan vi tydeligt se at de 16-24-årige skiller sig ud med hele 35%. Herefter er der samlet set 66% som er fra alderen 25-54 år.

Det passer også utrolig godt indtil, hvordan Tinderbox og deres målgruppe kan se ud, da de både har mange fra den yngre og lidt ældre målgruppe.

Herudover har arrangørerne meget fokus på de studerende, da hele 33% generelt stammer fra unge studerende. Det er grundet at en musikfestival er med til at skabe en helhedsoplevelse, og de unge vil forsøge at få så mange oplevelser med i bagagen så muligt.

Den type målgruppe som er karakteriseret for Tinderbox, forsøger netop at få opfyldt nogle af sine behov.

Det er først og fremmest det sociale behov, da vi som mennesker, har behov for at føle os en del af noget, eller i det hele taget være sammen med sine nærmeste venner og familie, og generelt få en unik oplevelse, som man aldrig vil glemme.

Hernæst vil egobehovet også blive opfyldt, da man har brug for anerkendelse, styrke ens selvværd samt få respekt af andre, ved f.eks at poste et billede på Instagram eller Facebook.

Derudover er det så utrolig populært men også dyrt, som statistikken over 16-34-åriges deltagelse i festivaler og andre musikevents efter forældrenes uddannelse også viser, da 40% har en lang videregående uddannelse eller en Ph.D.

---

Kundesegmenter:
Det er alt fra unge til den lidt ældre målgruppe, som har smag for festivals-oplevelsen og Tinderbox´ tilbud.

Det afhænger dog som sagt meget af kunstnerne og derfor kan aldersfordelingen svinge meget fra år til år

Kunderelationer:
Der er en meget begrænset kunderelation, da alt kommunikationen foregår via deres hjemmeside eller sociale medier.

Alligevel er det utrolig vigtigt selvom det er en servicevirksomhed at opretholde kunderelationen så god så mulig, og det kunne f.eks. være ved mails, hvor man hele tiden holder kunden opdateret på eventuelt nye faciliteter samt kunstnere

Kanaler:
Deres kommunikationskanaler er hermed deres hjemmeside, men det kunne også være reklamemedier for at nå ude til være kunder.

De primære medier f.eks. tv og ugeblade, hvor de sekundære er medier som radio. Herudover bliver deres sociale medier også benyttet meget

da unge opretholder sig samt kommunikere meget på f.eks. facebook. Deres kanaler er altafgørende i forhold til deres salg af billetter og i det hele taget deres omsætning.