Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Nøgleressourcer
- Samarbejdspartnere
- Kunderelationer

Opgave 3 (Der skal lægges vægt på denne i gennemretningen)
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Opgave 4 (Der skal lægges vægt på denne i gennemretningen)
Diskuter følgende tre udsagn:
1. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
2. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
3. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Overordnet set oplever Tinderbox, at de har en meget bred målgruppe. Forstået på den måde, at det svinger meget fra, hvilket program de opstiller fra år til år, og hvilke kunstnere de vælger at booke til at performe.

Tinderbox oplever, at det yngre segment foretrækker EDM-scenen Magicbox, hvor der kan være op til 10.000 mennesker.

Trods dette ligger gennemsnitsalderen på omkring de 35-40 år, hvis man ser på det generelle publikums spektrum ved Tinderbox.

Mange af disse kunder i denne alder hører også til det tradition drevne segment, hvilket vil sige at de kommer hvert år uanset programmets udfald.

Ud fra en statistik lavet af fra Danmarks Statistik om deltagelse i musikfestivaler fordelt på alder, ses det dog at langt de fleste, som deltager til en musikfestival er unge i alderen 16-24 år.

Dernæst ses det, at der er et nogenlunde ens pct. af personer, der deltager til musikfestivaler i alderen 25-54, hvor der derefter er meget få pct. i alderen 55-75+, som deltager.

Vi må derfor antage, at dette er grunden til at Tinderbox ikke har ligeså mange kunder som eksempelvis Roskilde Festival, da de har flest kunder i alderen 25-54 år.

Selvom det stadig er de unge, som dominerer markedet, er det i dag gået hen og blevet en statusmarkør for forskellige målgrupper, hvilket Tinderbox i stigende grad oplever.

Folk vil gerne bruge mange penge på oplevelser såsom festivaler, da det er med til at signalere, hvem de er.

Det kræver derfor ikke længere kun et godt musikprogram men også et godt brand, hvor folk kan føle sig som en del af det fællesskab, som man ser på for eksempel instagram.

Festivaler tiltrækker dermed dels gæsterne på grund af oplevelserne, men også i den grad for at opstille en social status både fysisk og digitalt. Altså er en festivalbillet blevet et socialt købemotiv herunder et veblen-motiv.

---

I takt med at en festival kræver mange af de fysiske ressourcer, sætter det et stort pres på økonomien, da disse kræver store omkostninger.

For at kunne mindske disse er det nødvendigt at have nogle gode samarbejdspartnere, som kan bidrage til dette. Stifter af Tinderbox, Brian Nielsen, har gjort klart, at Odense Kommune er en af Tinderbox vigtigste samarbejdspartnere.

Både på grund af den historik, som de har sammen, men dels også på grund af det aktive samarbejde, som de har med kommunen.

Derudover har de samarbejdet med deres hovedsponsor, Carlsberg næsten lige siden investeringen i Tinderbox samtidig med, at de også har arbejdet sammen med dem på andre festivaler såsom Northside, der har samme ejere som Tinderbox.

Dermed har de skabt et rigtig tæt bånd og samarbejde til dem, som har holdt i meget lang tid og formentlig også vil holde endnu længere, hvilket styrker deres markedsandel.

Desuden har de også nogle øvrige sponsorer såsom DANSK LIVE, ETEP, NELLE’S coffee & wine, Pernod Ricard Denmark, Red Bull, TAKE A STAND, VERO MODA, YOUROPE og ØSTJYSK vinforsyning, som bidrager til at holde omkostningerne nede.