Tinderbox musikfestival | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
c. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Den primære målgruppe for festivallen Tinderbox er unge studerende i alderen 16 til 24 år. Dog er der også mange ældre som er med til festivalen fra bl.a. 25 til 54 år.

Ifølge bilag 1 udgør målgruppen af 16 til 24-årige 35% af festivalernes besøgende hvoraf største delen er studerende.

Så hvis man nu kigger på den demografiske sammensætning, så vil alderen jo være de 16 til 24-årige, af både mænd og kvinder.

Hvis vi kigger på bilag 2, kan vi se at behovet er en del af den her helhedsoplevelse mange søger at få. Folk vil gerne bruge mange penge på oplevelser

fordi det er med til at signalere, hvem de er som person. De ønsker at få en oplevelse med at høre musik og skabe gode stunder med venner og bekendte.

I denne målgruppe vil behovet for at komme på en festival styrke både det sociale behov men også egobehovet.

Det sociale behov vil blive styrket da mange unge har brug for at komme lidt ud og være sammen med deres venner og hygge sig.

Egobehovet vil blive styrket ved at nogle også søger det at være en del af en større gruppe og søge andres anderkendelse ved at f.eks. tage med på en festival som Tinderbox.

Man ser ofte den her type poste opslag eller billeder på diverse sociale medier fra festivalen i håb om at man vil blive anderkendt og lagt mærke til.

Ifølge videoen fra bilag 3 hører vi at målgruppen kan være meget forskelligt afhængigt af hvilken slags musik der vil blive spillet.

Hvis det nu f.eks. er nogle meget kendte artister som Justin Bieber, Ed Sheeran, Drake osv.

Den slags artister vil helt klart tiltrække den her målgruppe på 16 til 24-årige og måske endda helt på til de 34-årige ​Hvorimod hvis det er artister som AC/DC er det en helt andet målgruppe man tiltrækker.

For at lave et bud på målgruppen vil jeg lave en persona på en fiktiv person, men en person som vil passe ind i målgruppen.

Som jeg har været inde på, har festivallen mere end en målgruppe. Man kan se at de fleste som vil med til festivallen kommer for at få sig den her oplevelse som tilfredsstiller dem og er med til at øge deres sociale behov.

n kunde som ville komme til festivallen ville være Andreas som vist ovenover. For at få ham til at komme skal musikprogrammet været opdateret og moderniseret så det passer til hans musiksmag.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

Til at analysere forretningsmodelen for Tinderbox vil jeg lave en Business Model Canvas for ligesom at skabe det bedst mulige overblik over hvordan deres forretningsmodel ser ud.

I og med at Tinderbox er en servicevirksomhed eftersom at der er en service at komme til festival vil jeg også komme ind på de 7 p’er. Udfordringerne som Tinderbox har kommer mere eller mindre fra deres 7 p’er.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu