Tinderbox | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2:
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Værditilbud:
- Kunderelationer:
- Nøglepartnere:

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Konkurrence blandt eksisterende udbydere:
- Truslen fra nye udbyder:
- Købernes forhandlingsmagt:
- Truslen fra substituerende produkter:
- Leverandørernes forhandlingsmagt:

Uddrag
Til besvarelse for følgende opgave vil der være fokus på segmenteringsvariable samt livstilsmodeller.

Sidste gang Tinderbox afholdte musikfestivalen var der 900.000 danskere til stede. Dette vil sige, at der er tale om et bredt markedssegment, idet danskere var mellem 16-75-årige.

Det største markedssegment, som er kendetegnet alderen 16-24-årige svarende til 35%. Derfor kan der argumenteres for ovenstående er Tinderbox’ primære målgruppe.

De øvrige segmenter, som er kendetegnet alderen, varierer i takt med valget af kunstner. Medvidere vil den demografiske sammensætning bestå af 16-24-årige samt være en blanding mellem kønnene.

Dette leder videre til den primære målgruppe stræber efter det pågældende behov, herunder det sociale behov.

Hertil tages der udgangspunkt i det socioøkonomiske segment. Ud fra ovenstående, kan det udledes, at prosomenterne i den primære målgruppe er studerende, hvilket udgør 33%.

Der kan argumenteres for dette, i forbindelse med aldersgruppen hovedsagligt er studerende.

Ydermere ledes dette videre til forældrenes uddannelse. Det ses, at forældrene af den primære målgruppe har en lang videregående uddannelse samt Ph.d., tilsvarende 40%.

Hertil kan der argumenteres for, at børn med forældre, som en lang videregående uddannelse, er mere tilbøjelig til at studere.

Derudover tages der udgangspunkt i adfærdsorienterede variable herunder forandringsvillighed. Den primære målgruppe er villig til at søge til andre mærker, hvis prisen er lavere.

Her ses det at Tinderbox’ prisniveau er identificeret som lavt, dette giver prosomenterne muligheden for at skabe opmærksomhed for Tinderbox.

---

Tinderbox’ identificeres som en servicevirksomhed, derfor vil der komme en inddragelse af virksomhedens marketingmix herunder de 7 P’er, som har relevans for besvarelsen.

Det første P, som har relevans for opgaven, er produkt, hertil vil servicepakken blive analyseret. Der kan argmenteres for, at Tinderbox’ kerneydelse er underholdning i fællesskab med andre.

Dermed dækker kerneydelsen prosomenterne behov, herunder sociale samt egobehovet. Hertil kan der argumenteres for, at Tinderbox’ har en række periferiydelser, som er med til at fører serviceydelsen merværdi: Toiletterne, som er placeret forskellige steder på festivalspladsen.

Derudover har prosomenterne mulighed for at overnatte på festivalspladsen, hvilket skaber merværdi for kunden, og er dermed en periferiydelse.

Medvidere er en række af festivalens boder herunder tattoo samt mad boder også en af Tinderbox’ periferiydelse, af samme begrundelse som ovenstående.

Herudover er en af Tinderbox’ periferiydelser deres musikprogram, idet de stræber efter at differentierer dig fra konkurrenterne på kunstner.

Derudover Pris også en afgørende faktor for Tinderbox’ værditilbud. Der kan argumenteres for, at Tinderbox’ anvender prisstrategien maksimering af markedsandele.

Tinderbox’ prisniveau er lavere end konkurrenternes, hvilket er en måde skabe en præferencegrad hos prosomenterne og hertil differentiere sig fra konkurrenter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu