Tinderbox | Analyse

Indholdsfortegnelse
Tinderbox’ Målgrupper

Tinderbox’ Forretningsmodel
- Metodeafsnit
- Tinderbox’ Nøglepartnere
- Tinderbox’ Nøgleressourcer
- Konklusion På Tinderbox Forretningsmodel

Analyse Af Den Danske Festivalbranche
- Metodeafsnit
- Konkurrencesituationen I Festivalbranchen
- Truslen Fra Nye Udbydere Og Udbydere Med Substituende Service
- Truslen Fra Købere
- Konklusion På Brancheanalyse Og Vurdering Af Festivalbranchens Styrkeforhold

Diskussion Af Udsagn
- Et Køb Af En Partout-Billet Til Smukfest Er Primært Drevet Af Snob-Motivet.
- Roskilde Festival Bør Gøre Brug Af Digitale Paid Media I Deres Markedsføring.
- Tinderbox Bør Satse På Diversifikation I Fremtiden.

Tinderbox’ Udfordring Og Løsningsforslag
- Metodeafsnit

Swot-Analyse
- Interne Forhold
- Stærke Sider
- Svage Sider
- Eksterne Forhold
- Muligheder
- Trusler

Tinderbox Væsentligste Udfordring

Tows-Analyse
- Interne Forhold
- Eksterne Forhold
- Løsningsforslag
- Konklusion På Udfordring Og Løsningsforslag

Uddrag
At definere en bestemt målgruppe for en musikfestival er svært, da det afhænger af artisterne som spiller på festivallen.

I Danmark er der 10 større festivaller, hvor Roskilde Festival er den mest kendte, sammen med Smukfest, Langelandsfestivalen, Distortion og Tinderbox.

Ens for alle festivalerne i branchen er at de hver især tiltrækker meget brede målgrupper af både yngre og ældre segmenter, med forskellige socioøkonomiske baggrunde.

For 15-20 år siden var det primært unge under 35 der valgte at deltage i musikfestivaler. I sommeren 2019 deltog over 900.000 danskere i musikfestivaler i Danmark.

Tinderbox er Danmarks femte mest kendte musikfestival. Ligesom andre festivaller dannes segmentet hos Tinderbox af festivallens lineup, det gældende år.

Set over det generelle publikumsspektre er Tinderbox’ gennemsnitsalder for besøgende demografisk set ca. 35-40 år.

Derudover har Tinderbox også et yngre segment, som bliver tiltrukket af deres IDM Magic Box område, der primært spiller elektronisk musik.

Demografisk set er det generelle segment for musikfestivaller 16-24 år, hvilket jeg også vil antage er en større del af det segment som Tinderbox gerne vil ramme i fremtiden.

Denne målgruppe er demografisk set studerende der psykografisk set er meget sociale og forsøger at dække deres sociale behov for samvær og kontakt med nære venner.

Jeg antager at det unge segment handler efter to af de sociale købemotiver, snob-motivet og band waggon-motivet, for at signalere at de oplever meget gennem deres ungdom og også tager på festival fordi deres venner tager på festival.

Tinderbox har også et traditionsdrevet segment , som jeg antager handler efter købemotivet, band waggon, da dem og deres venner har været vant til at tage på festival mange år i træk og nu bare tager på festival fordi deres venner gør det, men også fordi det er en tradition.

Dette segment antager jeg, er det ældre segment. Det ældre segment er konsumenter som demografisk set er 25-75 år og demografisk set er det lønmodtagere og pensionister, hvor lønmodtagerne demografisk har middel-høj månedlig indkomst og pensionisterne har en lav-middel indkomst.

Ens for alle segmenter er, at det geografisk set oftest er konsumenter boende på Fyn, som besøger musikfestivalen Tinderbox, da den er placeret i Odense, dette er dog ikke ensbetydende med at konsumenter fra andre dele af Danmark ikke besøger festivallen.

---

Tinderbox’ nøgleressourcer
En virksomheds nøgleressourcer er nødvendige ressourcer for at virksomhedens forretningsmodel skal fungere som ønsket.

Det kan være at en virksomhed har et særligt behov for f.eks. lokaler eller medarbejdere med særlige egenskaber og kompetencer.

Disse ressourcer kan også omhandle økonomi som f.eks. sponsoraftaler. Tinderbox’ væsentligste nøgleressource er deres festivalplads, hvor der er store investeringer i infrastruktur til b.la. kloakering, veje, stande osv.

Derudover har Tinderbox også rigtig mange frivillige, hvor de f.eks. har et ambassadørkorps. Hos Tinderbox kan man tilmelde sig deres ambassadørkorps hvor frivillige kan sælge biletter via opslag på sociale medier og dermed optjene point som de kan bruge på Tinderbox festivalen.

Konklusion på Tinderbox forretningsmodel
Jeg har valgt at fokusere på Tinderbox’ nøglepartnere og nøgleressourcer da disse forhold er væsentlige for at en musikfestival kan fungere.

Derudover har Tinderbox stærke samarbejder med sine partenere og lederen af Tinderbox har samtidig en god erfaring med musikfestivaler fra Northside.

Derudover er Tinderbox også stærke til at udnytte deres ressourcer, da de er logistisk velfungerende og dermed altid har mulighed for at følge med trends når det kommer til produktudvikling.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu