Tinderbox | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Værditilbud:
- Samarbejdspartner:

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Tre forhold fra porters five forces.
- Konkurrenter i branchen:
- Substituerende produkter:
- Nye indtrængere:

Opgave 4
1. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
2. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelse strategi
3. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.
- Udfordring:
- Løsning:

Uddrag
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Musikfestivaler er en branche som har oplevet massiv vækst, og det ses at der er stigende tendenser til investeringer hos folket i festivaler.

De primære årsager til den store vækst, skyldes at folk er blevet mere villige til at bruge mange penge på helhedsoplevelser såsom koncerter og festivaler.

Dette skyldes dels, at antallet af festivaler er steget og dels at folk har flere penge mellem hænderne. Disse samfunds tendenser, er noget som musikfestivalen Tinderbox i den grad har udnyttet til deres fordel.

Tinderbox er en forholdsvis ny festival, som er placeret i Odense. På kort tid har Tinderbox oplevet stor vækst og er den dag i den en af de største spiller på det danske marked for musikfestivaler.

“Med musikfestival menes arrangementer, hvor koncerterne og aktiviteterne foregår over flere dage og på samme lokalitet og er en årligt tilbagevendende begivenhed.”

Festivaler er dermed et forholdsvis vidt begreb, idet den direkte definition af begrebet ikke opstiller nogen form for krav til størrelse, musik, målgruppe osv.

udover at der skal være musik over flere dage. Dette medvirker dermed også til, at festivaler er for alle og enhver og dermed kan man ikke lave en konkret beskrivelse af målgruppen for festivaler som helhed.

Derfor at det også interessant, at kigge nærmer på målgruppen for tinderbox. Ifølge Danmarks statistik som har bearbejdet konkret data af deltagerne på musikfestivaler, udgør unge i alderen 16-24-årige hele 35% af deltagerne til musikfestivaler

hvor næst vi har folk i alderen 25-34 år som har en procentdel på 23%. Dette er i sig selv ikke nogen overraskelse, da musikfestivaler er ekstrem udbredt og yderst populært blandt unge og især studerende.

For hvis man kigger på deltagernes procentdel på baggrund af socioøkonomiske grupper, er det tydeligt at studerende er førende med 33% hvorefter vi har lønmodtager på 22%

hvilket i bund og grund stemmer godt overens, med deltagernes alder. Denne data er i sig selv, ret ubrugelige til undersøgelsen af Tinderbox’ målgruppe.

For at kunne analyser målgruppen er man nødsaget til at kigge på musikprogrammet for de pågældende år. Målgruppen er let påvirkende og bliver baseret alt efter musikken

for hvis der bliver hyret kunstner som retter sig til den ældre målgruppe, er det klart at det også er den ældre målgruppe som tinderbox tiltrække

og omvendt hvis der bliver hyret kunstnere til den unge målgruppe. Specielt for tinderbox er deres IMD Magic box område, som altid uanset kunstner på den store scene

vil tiltrække en masse unge (16-24 årige), eftersom der bliver spillet elektronisk musik med plads til 8000-10000 ved scenen.

Med henblik på disse forhold som beskrevet har en væsentlig betydning for målgruppen, har tinderbox en lidt varierende og ikke helt præciser bar målgruppen, dog generel den lidt ældre målgruppe idet segmentet ofte repræsenterer 35-40 årige.

Segmentet skyldes at tinderbox helt overordnet set ofte tiltrække denne målgruppe via. musikken, men med mulighed for at søge andre segmenter ved ændringer i kunstnerprogrammet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu