Tinderbox | Analyse

Opgavebeskrivelse
Opgaven er udarbejdet under udbruddet af Coronakrisen. I din besvarelse skal du tage udgangspunkt i de informationer og data, der fremgår af opgaven og de tilhørende bilag. Du skal altså ikke forholde dig til de forandringer, som Coronakrisen kan medføre.

I nogle opgaver er der angivet, hvilke bilag du som minimum skal inddrage i besvarelsen. I andre opgaver er der ikke angivet, hvilke bilag der skal inddrages. Her skal du anvende de bilag, som du vurderer, er relevante.

Du behøver ikke at skrive i din besvarelse, hvilke bilag du har anvendt til besvarelse af de enkelte opgaver.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Konkurrenter i branchen:
- Nye indtrængere:
- Leverandører:
- Kunder:
- Substituerende produkter:

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn:

a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
c. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Målgruppen for Tinderbox afhænger meget af hvilke artister der kommer og spiller. Eksempelvis vil en ung Amerikansk artist tiltrække flere unge i aldersgruppen 16-24 år

hvor en ældre kendt dansk artist i større grad vil tiltrække målgruppen fra 45-54 år. På den måde svinger målgruppen meget indenfor Tinderbox og festivaller generelt.

Den generelle målgruppe for Tinderbox ligger på omkring 35-40 år, men kan som sagt svinge rigtig meget, og det er derfor svært at sætte en præcis alder og målgruppe på festivallen.

Målgruppen ligger derfor meget efter hvilken artist de vælger, det er i sidste ende artisterne der giver udfaldet af målgruppen.

For 15-20 år siden var det rigtig meget unge under 35 år der tog afsted på festival, men i dag er festivaller en statusmarkør for forskelige aldersgrupper.

Ifølge bilag 1 kan man se at det er meget unge studerende i alderen 16-24 år der tager på festival. Der er 35% af alle besøgende på festival der er mellem 16-24 år, og 33% af alle på festivaller der er studerende.

Til gengæld er der også en del fra 45-54 år der tager på festival. Her ligger procenten på 22%, så det er meget de to aldersgrupper der er at finde på en festival, ikke at sige der ikke er andre aldersgrupper, men dette er de primære aldersgrupper.

I en udvidet undersøgelse på de 16-24 årige kan man se at 40% af netop denne målgruppe, som er deltagende på en festival

er i gang med en lang videregående uddannelse, fordi det er dem der har råd til det, eller har lov fra forældre, hvor 15% af denne aldersgruppe stadig går i grundskolen.

Folk vil gerne bruge penge på oplevelser, for at signalere hvem man er. På nogle festivaller er gennemsnitsalderen over 50 år, som går op i økologi og gode madoplevelser

hvor på andre festivaller er gennemsnitsalderes de 16-24 årige der går mere op i musikken, end omgivelser og mad.

Festivaller er i stor vækst, og i 2019 udgjorde billetsalget far danske musikfestivaller 1,8 milliarder, og forventes at billetsalget stiger til 2 milliarder allerede i 2020.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

Jeg har valgt at analysere 3 relevante forhold i Tinderbox’ forretningsmodel. Jeg har valgt at lave en Business Model Canvas, og derudfra vælge de 3 relevante forhold for netop Tinderbox.

Dette har jeg valgt ud fra bilagene, og hvilke forhold jeg finder relevant for netop Tinderbox. Jeg har valgt at analysere deres værditilbud, deres kanaler og deres nøgleaktiviteter.

Deres værditilbud er først og fremmest selve musikoplevelsen, men også stemninger og deres faciliteter og generelt gæsternes helhedsoplevelse af festivallen.

Efter Tinderbox har slået sig sammen med Odense kommune og valgt at afholde festivallen i Tusindårsskoven, er festivallen vokset fra 20.000 besøgende gæster til 40.000 gæster fra første år til nu.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu