Tinderbox | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn:
1. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
2. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
3. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Virksomheden sælger gennem en oplevelse til slutbrugeren hvilket er et B2C marked. Virksomheden sælger en helhedsoplevelse “For vi vil gerne bruge mange penge på helhedsoplevelser, der er med til at fortælle noget om

hvem vi er, og hvilket segment vi tilhører”, hvilket også er en servicevirksomhed. Der er stor vækst i virksomheden, det effektive marked bliver større sammen med oplevelsesøkonomien.

Målgruppen for virksomheden karakteriseres ud fra hvor produktet altså kunstneren tilpasses til. Det yngre segment er med, og kan også præfereres til magic box altså IDM scenen.

Der kan være 8000-10000 mennesker. Tinderbox henvender sig også til det traditionsdrevne segment som er virksomhedens loyale kunder, og også en anden målgruppe.

Deres marketingmix og målgruppestrategi går meget efter hvad virksomheden analysere efter “hvad folk gerne vil høre”.

Målgruppestrategien har været differentieret marketingmix fordi tinderbox har valgt flere forskellige målgrupper. Fx appellerer magic box meget til de unge hvor der også er den traditionsbundne målgruppe samtidig.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

For at analysere Tinderbox’ forretningsmodel har jeg gjort brug af Business model canvas fordi der allerede er en opgave med serviceværdikæden.

Virksomhedens nøglepartnere:
Nøglepartnerene af tinderbox er bla “festivaloperatøren superstruct som er ejet af kapitalfonden providence.”

Den har en meget stor betydning for forretningsmodellen, fordi denne partner gør deres budget meget højere og gør også at virksomheden kører bedre rundt på trods af deres negative ekapital..

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu