Tinderbox | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Styrker:
- Svagheder:
- Muligheder:
- Trusler:

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn:
1. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
2. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
3. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.
- Maxi- Maxi:
- Maxi- Mini:

Uddrag
Virksomheden sælger gennem en oplevelse til slutbrugeren hvilket er et B2C marked. Virksomheden sælger en helhedsoplevelse

“For vi vil gerne bruge mange penge på helhedsoplevelser, der er med til at fortælle noget om, hvem vi er, og hvilket segment vi tilhører”, hvilket også er en servicevirksomhed. Der er stor vækst i virksomheden, det effektive marked bliver større sammen med oplevelsesøkonomien.

Målgruppen for virksomheden karakteriseres ud fra hvor produktet altså kunstneren tilpasses til. Det yngre segment er med, og kan også præfereres til magic box altså IDM scenen.

Der kan være 8000-10000 mennesker. Tinderbox henvender sig også til det traditionsdrevne segment som er virksomhedens loyale kunder, og også en anden målgruppe.

Deres marketingmix og målgruppestrategi går meget efter hvad virksomheden analysere efter “hvad folk gerne vil høre”.

Målgruppestrategien har været differentieret marketingmix fordi tinderbox har valgt flere forskellige målgrupper. Fx appellerer magic box meget til de unge hvor der også er den traditionsbundne målgruppe samtidig.

---

En anden del som er vigtig for virksomhedens forretningsmodel er indtægter. I den første fase har virksomheden haft lave priser fordi Tinderbox er relativt nyt, og fordi der er så mange udbydere.

Virksomheden har i det hele taget prisfastsat deres priser lavere, hvilket nok var for at få en større markedsandel. Det har virket for virksomheden fordi antallet af gæster er steget fra 20.000 til 40.000, selvom priserne også er steget med cirka 20%.

“Priserne for at hyre musikerne generelt er steget, og det også presser billetprisen op.” siger jan Fogde, hvilket er grunden til at priserne er steget så meget.

Det er omverdensforhold som virksomheden ikke har haft mulighed for at påvirke. Virksomheden markedsfører sig via de sociale medier på facebook og instagram, hvilket gør at der er stigende markedsandele.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu