Tinderbox | Analyse | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Samme produkt til samme målgruppe:
- Samme produktkategori:
- Samme basale behov:
- Alle produkter:

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
c. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Der kan argumenteres for at Tinderbox har flere målgrupper. Ud fra statistikker var der i sommeren 2019 stor overvægt af unge (16-24 år) der deltog i musikfestivaller

dette belyser sig også da der kan ses at en overvægt af deltagerene var studerende. Dog var der samlet set flere i alderen 34-54 år, der deltog i musikfestivaler dette år.

Festivaller er også blevet en statusmarkør for forskellige aldersgrupper, dog er festivaller ikke helt billige. Det er både unge mennesker men også ældre mennesker der besøger festivallen Tinderbox.

Brian Nielsen som er daglig leder af Tinderbox fortæller at det kan være svært at fastlægge en målgruppe for festivallen, dog gør de brug af analyser for at finde ud af hvad der tiltrækker flest mulige mennesker.

Dette er grunden til de forskellige artister der kommer på festivalen. Nogen Artister/bands har et højt aldersgennemsnit, hvor andre har et lavere aldersgennemsnit

derfor kan det variere meget i forhold til målgruppe ved valg af artister/bands fra år til år. Overordnet set kan deres målgruppe varierer meget fra den lidt ændre aldersgruppe til de lidt yngre

alt efter hvilke artister der kommer og spiller de gældende år. Dog fastslår Brian Nielsen at den gennemsnitlige aldersgruppe ligger på 35-40 år hvis der kigges på det generelle publikum spektre.

---

For at analyserer 2-3 forhold i Tinderbox´ forretningsmodel, som er den model der beskriver hvordan en virksomhed skaber

leverer og fastholder værdi, tages der udgangspunkt i forretningsmodellen Business Model Canvas.

Det første forhold der har sætligt betydning i Tinderbox er kundesegmenter. For uden rentable kunder vil virksomheden ikke kunne eksistere på lang sigt.

Dette forhold analyseres ved at kigge på hvilke kunder virksomheden henvender sig til. Det er derfor vigtigt at Tinderbox opnår kendskab til deres segmenters konkrete behov.

Tinderbox kundesegmenter er utrolig vigtige for at virksomheden kan fungere, derfor gør Tinderbox meget ud af, at lave analyser på billetsalget for at finde ud af hvad der tiltrækker flest mulige kunder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu