Tinderbox | Afsætningsopgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisafsættelsesstrategi
c. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
- Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Denne opgave kommer ind på forhold, som danner et særpræg af Tinderbox målgruppe/målgrupper og dermed en karakteristik.

Tinderbox har en særdeles bred målgruppe, idet musikprogrammet, aktiviteter, områder og traditioner har en afgørende betydning for deltagelse i en festival.

Disse faktorer varierer år til år, og eftersom Tinderbox er en forholdsvis ny festival, som åbnede i 2015, udvikler de stadig nye traditioner.

Kunstnerne har dermed en væsentlig betydning for hvordan festivals-gængerne kommer til at se ud. Det samme har de andre faktorer, da mange bla. også kommer for at identificerer sig med festivalen

hvilket nævnes i bilag 2, altså kommer for at vise, hvem de er. Kigger vi på de sociodemografiske variable

kan vi se i bilag 1, at unge i alderen 16-24 år besidder den største andel, på 35%, af folk som deltager i musikfestivaler i 2019.

Herefter udgør unge i alderen 25 til 34 år 23% af andelen. Kigger vi endvidere på den socioøkonomiske gruppe, udgør andelen af studenter hele 33%.

Dernæst udgør lønmodtagere 22% af andelen. Lønmodtagere kan fx være unge som har sabbatår. Dermed er der en generel større efterspørgsel fra unge end for de ældre.

I bilag 3 får vi at vide, at gennemsnitsalderen er omkring 35-40 år, idet publikummet har varieret så meget de tidligere år.

Det vil eftersigende være smartest at fokusere på den yngre gruppe, for at få størst salg. Festivallen er både for mænd og kvinder, som befinder sig i forskellige livsfaser.

Eftersom Tinderbox er placeret i Odense, vil en del af deltagernes bopælsområde oftest være fra Fyn, da det er nemt at komme til.

Der kommer dog også deltagere fra både Sjælland og Jylland, som ønsker at drikke, hører musik og hygge sig med hinanden.

Festivallen er primært for danskere, idet den ikke har en stor kendskabsgrad endnu for udlændinge.

Kigger vi på gæsternes indkomster, kan vi se i bilag 1, deltagelse i festivaller for unge mellem 16-34 år baseret på deres forældres uddannelse. 40% af deltagernes forældre har en lang videregående uddannelse.

Dernæst har 33% af deltagernes forældre en bachelor/KVU/MVU-uddannelse. Der er således størst andel af 16-34 unges forældre, som har en høj uddannelse, hvilket afspejler sig i økonomien.

Her har de unge højst sandsynligvis mere til rådighed til fornøjelser og oplevelser frem for unge med forældre som ”kun” har fået en gymnasial uddannelse eller derunder.

Kigger vi på en af de adfærdsorienterede variable, er forandringsvilligheden en væsentlig faktor, idet festivalen, som nævnt tidligere, er ny.

Forbrugerne skal være villige til at prøve en ny festival af, i stedet for den de normalt tager på, hvilket de unge oftest er.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu