Tinderbox | Afsætning Case

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
- Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
- Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2:
- Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Værditilbud:
- Kunderelationer:
- Nøglepartnere:

Opgave 3
- Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Truslen fra nye udbyder:
- Købernes forhandlingsmagt:
- Truslen fra substituerende produkter:
- Leverandørernes forhandlingsmagt:

Uddrag
Til besvarelse for følgende opgave vil der være fokus på segmenteringsvariable samt livstilsmodeller.

Sidste gang Tinderbox afholdte musikfestivalen var der 900.000 danskere til stede. Dette vil sige, at der er tale om et bredt markedssegment, idet danskere var mellem 16-75-årige.

Det største markedssegment, som er kendetegnet alderen 16-24-årige svarende til 35%. Derfor kan der argumenteres for ovenstående er Tinderbox’ primære målgruppe.

De øvrige segmenter, som er kendetegnet alderen, varierer i takt med valget af kunstner. Medvidere vil den demografiske sammensætning bestå af 16-24-årige samt være en blanding mellem kønnene.

Dette leder videre til den primære målgruppe stræber efter det pågældende behov, herunder det sociale behov.

Hertil tages der udgangspunkt i det socioøkonomiske segment. Ud fra ovenstående, kan det udledes

at prosomenterne i den primære målgruppe er studerende, hvilket udgør 33%. Der kan argumenteres for dette, i forbindelse med aldersgruppen hovedsagligt er studerende.

Ydermere ledes dette videre til forældrenes uddannelse. Det ses, at forældrene af den primære målgruppe har en lang videregående uddannelse samt Ph.d., tilsvarende 40%.

Hertil kan der argumenteres for, at børn med forældre, som en lang videregående uddannelse, er mere tilbøjelig til at studere.

Derudover tages der udgangspunkt i adfærdsorienterede variable herunder forandringsvillighed. Den primære målgruppe er villig til at søge til andre mærker, hvis prisen er lavere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu