Tinderbox | Afsætning Case

Indholdsfortegnelse
Opgave 1. - Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox.

Opgave 2. Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark

Opgave 3. – diskutering af følgende udsagn
- Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser:
- Tinder Box fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi:

Opgave 4. - Identificere udfordring for Tinderbox, diskuter mulig- løsning af udfordring
- Udfordring:
- Handlingsforslag 1:
- Handlingsforslag 2:

Uddrag
Til de danske musikfestivaler afholdes der arrangementer, hvor koncerterne og aktiviteterne foregår over flere dage på samme lokalitet, og det er en årligt tilbagevendende begivenhed.

De danske musikfestivaler er en bemærksværdig begivenhed, som skaber sammenhold, fællesskab og hygge.

Festival var førhen mest udbredt mellem unge under 35 år hvorimod i dag, er det en statusmarkør for forskellige aldersgrupper.

I forhold til deltagelse i musikfestivaler er den fordelt på alder og socioøkonomisk gruppe. Ud fra statistikkerne ligger Tinderbox’s målgruppe i alderen 16-24 år.

Dette er de studerende, som udgør 33% af deltagerne til festivalen. Denne målgruppe reagerer mest ud fra impuls- og vanekøb. Impulskøb kan forekomme med køben af alkohol.

Vanekøb opkommer af den ugentlige køb af alkohol i byen. Målgruppens præferencer er klart det sociale behov, da musikfestivaler er til for at udtrykke det sociale behov.

Denne gruppe vil typisk høre ind under conzoom segmentet H2 ”Første stop”, da det karakteriserer en typisk festivals deltager.

(Der kan augmenteres for andre h typer men fælles for dem er de under 30, ingen børn og måske singler).

Stifteren af Tinderbox Brian Nielsen udtaler dog, at statistikkerne ikke angiver en ”bestemt” målgruppe eller segment, da festivalen dannes ud fra analyser i forhold til hvad folket eftertragter af musik.

Han mener dog, at den generelle publikums spekter er fra 35-40 år. Dette grunder derfor i, at der kan indføres forskellige artister hvert år.

Selve måden festivallen rammer den unge målgruppe på, er ved at operere med ambassadør kort, da det er mere unikt, og de ved hvordan og hvorledes man arbejder med sit publikum.

Hvis der tages en nærmere analyse på festivallen Heratland, så er der en stor forskel i forhold til Tinderbox, da denne festival allerede har defineret sig en bestemt målgruppe samt segment.

De er nemlig placeret i det grønne segment med en målgruppe på 50+. De er en festival, som tiltrækker mange gæster, som advokerer for økologi og naturvin.

Hvis der ses tilbage fra begyndelsen af Tinderbox, så har de opnået en markant forskel, da volumen er steget fra 20 tusind gæster og til og med 40 tusind.

Overordnet set er festivalen meget velfungerende, især på grund af deres brede naturområde – logistik set udtales der i podcasten, at det er den mest velfungerende festival i Danmark.

---

Markedet indenfor Festivaler dækker geografisk over hele Danmark. Det kan strække sig fra Roskilde festival til Smukfest.

Efterspørgerne er hele Danmarks befolkning fra alle landets hjørner, og udbyderne har fordelt sig meget godt i de hjørner.

Festivalbranchens aktører bliver større og større i den konsolidering, der er i gang. Superstruct alene ejer 29 festivaler, og er alligevel mindre end den helt store, Live Nation, som samarbejder med Roskilde Festival og Heartland, hvor de herved arrangerer en masse koncerter.

Festivalmarkedet er klart en konsument, da de tilbyder en service til forbrugerne, som består af en musikoplevelse samt en socialoplevelse.

Konsumentmarkedet er det marked, hvor forbrugerne køber med et formål for at dække deres pain eller behov, hvillet ligger til grund for, at det også kaldes det B-t-C (Business-to-consumer) markedet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu