Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox.
2. Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Metode:
- Konklusion:
3. Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
4. Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.
- Metode:
- Udfordring:
- Handlingsforslag 1: SU-venlige priser til ungdommen
- Konsekvenser:
- Handlingsforslag 2: Afstemning
- Konsekvens:
- Sammenligning.

Uddrag
1. Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox.
Musikfestivaller er efterhånden et fænomen, der har eksisteret i meget lang tid. Trods dette, er der dog ingen tvivl om, at musikfestivalerne dagen i dag stadig tiltrækker et hav af mennesker.

Bare i Danmark udgjorde indtægterne i 2018 fra danske musikfestivaler nemlig næsten hele 2 milliarder kroner.

Denne imponerende indtægt kommer dog ikke bare fra en bestemt målgruppe. Tager man udgangspunkt i Tinderbox, varierer målgruppen meget klart.

Ifølge dagligleder Brian Nielsen er der ikke kun én målgruppe, men festivallen består derimod af flere forskellige segmenter.

Én af de store grunde bag denne variation, er det skiftende musikprogram. Alt efter hvad det gældende års musikprogram består af, vil det tiltrække forskellige segmenter, idet hvert enkelt individ har forskellige behov, når det kommer til musik.

Trods musikprogrammets betydning, fortæller Brian Nielsen dog, at det generelle aldersspænd for musikfestivallens publikum er 35-40 år, hvilket han selv mener er i den høje ende.

Denne generelle målgruppe på 35-40 år, afviger dog også en smule ift. til normaliteten ved musikfestivalerne

eftersom storforbrugerne af musikfestivalerne ifølge Danmarks statistik er de unge studerende mellem 16-24 år, da denne aldersgruppe udgør 35 % af den samlede deltagelse fra april - september 2019.

Dog er hovedsegmentet for Tinderbox ikke helt usædvanlig, da aldersgrupperne 25-34 og 35-44 år, begge udgør omkring 20% af den samlede deltagelse.

Tinderbox formår dog også at tiltrække et yngre segment igennem deres ”IDM Magic Box”, hvor den elektroniske musik er i fokus.

Brian Nielsen fremhæver dog, at Tinderbox ikke er branded til en speciel målgruppe, hvilket tydeliggør mangfoldigheden ved Tinderbox, men generelt ved musikfestivallen.

Der er dog en fællesnævner hos mange af Tinderboxes forbrugere, da store dele er traditionsdræven.

Musikken er ikke det vigtigste, men derimod at få det sociale samt ego-behovene opfyldt igennem en helhedsoplevelse, der skaber følelsen af fælleskab.

Målgruppen varierer altså fra år til år, men Tinderbox besidder alligevel deres hovedsegment hos de 35-40 år, hvor traditionen er drivkraften.

På samme tid formår de dog også at tiltrække et yngre segment igennem differentieret events.

Fællesnævneren der binder den røde tråd mellem segmenterne, er til sidst helhedsoplevelsen samt en oplevet pain hos egobehovet, men også det sociale behov.

---

Ovenover ses en konkurrencetragtmodel over Tinderboxes identificerede konkurrenter. Fokuserer man på den første boks, finder man den snævre konkurrence.

De 3 festivaler under samme produkt er meget identiske med Tinderbox, eftersom prisen for en partout-billet ikke varierer mere end 200-300 kr. mellem de forskellige festivaler.

Derudover er antal deltagere for de forskellige festivaller også meget identiske . Der er derfor en klar snæver konkurrence.

Fokuserer man derimod på samme produktkategori, bliver konkurrencen lidt bredere. Den er dog forholdsvis snæver stadigvæk.

Prisen begynder nu her at afvige en lille smule, især hos Skanderborg festival, der udbyder en partout-billet til 2695 kr., men også hos Distortion der udbyder gratis biletter og VIP-billetter til 650kr.

Antal deltagere hos festivalerne under samme produktkategori tager nu også større afstand til Tinderbox, eftersom Skanderborg, Roskilde og Distortion gæster henholdsvis 50.000, 100.000 og 300.000 personer.