Tinderbox | Afsætning Case | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 - Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2 - Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Metode:
- Konkurrenceforhold:
- SW-opstilling:

Opgave 3 - Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi

Opgave 4 - Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 3 og relevante bilag skal du:
- Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.
- Udfordring – Musikken spiller en ekstremt stor rolle i afsætningsmulighederne:
- Metode:
- Udfordring:
- Handlingsforslag 1 – Større fokus på de forskellige musikgenrer:
- Konsekvenser:
- Handlingsforslag 2 – Få musikken til at fylde mindre og friste med andre oplevelser:
- Konsekvenserne:

Uddrag
Festivaler generelt set har gennem årene været i stor vækst. Flere og flere vælger at tage på festivaler, dog med mange forskellige årsager, og herunder også mange forskellige aldersgrupper og målgrupper der kommer til netop disse festivaler.

Dette kan enten være tradition, en oplevelse med ens venner eller en helt tredje ting der hiver folk til festivaler.

Hvis vi mere konkret set tager udgangspunkt i Tinderbox, så har de en meget bred skare ift. deres målgruppe. Dette kan enten være unge studerende til folk der er lidt mere oppe i alderen.

Målgruppen afhænger meget af hvilke kunstnere som Tinderbox vælger skal optræde på de store scener, og dermed er målgruppen også meget svingende fra år til år.

Hvis Tinderbox eksempelvis vælger at tage Birthe Kjær som en af kunstnerne, så forventer man formegentlig at der kommer en lidt ældre målgruppe, og hvis man derimod vælger Justin Bieber som kunstner, så vil man formegentlig få mange flere yngre ind på festivalen.

Men trods at de forskellige kunsterne kan have en stor indflydelse på målgruppen det gældende år, så ser man også i større grad nogle tendenser ift. hvilke målgrupper der primært befinder sig på festivalerne.

Her er det eksempelvis segmentet med aldersgruppen 16-24 år, som er dominerende på festivalerne generelt set, og dernæst er det segmentet med aldersgruppen 25-34 år.

Disse aldersgrupper hænger også godt sammen med, at det også primært er studerende der deltager til disse festivaler, og hernæst lønmodtagere.

Hvis man så dykker mere ned i aldersgruppen 16-24-årige, så er det primært segmentet med en lang videregående uddannelse og Ph.d. der udgør det største procentdel af personer under 35 år.

Hvis man kigger mere generet set på Tinderbox, så har de dog også en lidt ældre aldersgruppe, som er godt repræsentere hos dem, nemlig segmentet med aldersgruppen 35-40 år.

Dette kan netop som tidligere nævnt være valg af kunstmere og lign der giver Tinderbox en større repræsentere målgruppe i alderen 35-40 år.

Dette gør også at Tinderbox som musikfestival skiller sig ud fra alle de andre, da de primært har den ovennævnte målgruppe.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu