Tinderbox | Afsætning Case | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
- Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Musikfestivaller og livekoncerter er i stor vækst. Efterspørgslen på festivaller er vokset og flere og flere festivaler er kommet til i det seneste årti.

Musikfestivaller omfatter arrangementer som forgår over flere dage og opføres typisk i sommerferien. Festivaller er liv og glade dage, og er derfor en markør og en vigtig tradition for flere aldersgrupper.

Karakteristikken af målgruppen for Tinderbox er afgrænset til Danmark, i og med, at det er en musikfestival der afholdes i Danmark.

Musikfestivalen Tinderbox sigter mod flere målgrupper - specielt de unge mennesker men også aldersgruppen 35-40 år.

Virksomheden har svært ved at sætte en præcis målgruppe, da det er artisterne på dagsprogrammet der er med til at definere målgruppen.

Derfor ændrer publikummet sig hele tiden. Festivaller er for både kvinder og mænd. Indkomsten hos den individuelle deltager kan variere.

Formodentlig er der mange der har sparet op til en billet i løbet af året. Prisen på billetter til en musikfestival som Tinderbox er steget i takt med efterspørgslen.

Prisstigningen svarer til knap 20 procent siden sidste år. Virksomhedens valg af pris- og kvalitetsniveau bør tage udgangspunkt i dens vision samt målgruppen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu