Tinderbox | Afsætning | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. 2
- 1.1 Personer mellem 16-34 år 2
- 1.2 Personer mellem 35-55 år 2
2. Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel. 3
- 2.1 Value proposition 3
- 2.2 Samarbejdspartnere 3
- 2.3 Nøgleaktiviteter 4
3. Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark 4
- 3.1 Blue Ocean-strategi 4
- 3.2 Konkurrencetragtmodellen 5
- 3.3 Konkurrenceform 6
4. Diskuter følgende udsagn C. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden 6

Uddrag
Deltagelsen på musikfestivaler er meget svingende, og baseret på kunstnerudvalget det pågældende år.

Dog er den mest udbredte målgruppe unge mellem 16-24 år , som udgør 35%. Herudover udgør de 25-34-årige, 35-44-årige og 45-54-årige omtrent lidt over 20% hver.

Derfor skelner Tinderbox især mellem de følgende to målgrupper. Til at beskrive målgrupperne benyttes Minerva-modellen, for at give indblik i målgruppernes livsstil.

---

Denne målgruppe er karakteriseret ved ofte at ligge i den socioøkonomiske gruppe, studerende. Deres købsvaner er derfor budgetterede

hvilket matcher sublimt med Tinderbox billetpriser, som ligger i den lave ende blandt de store festivaler i Danmark.

Målgruppen er kendt for at være illoyale og impulsive i deres købsadfærd, som kan give festivalen en negativ effekt.

De køber oftest Tinderbox-biletter, fordi vennerne køber, de er flyttet til Odense for at studere eller deres favorit kunstner optræder til festivalen.

De er dermed ikke trofaste kunder, og Tinderbox kan ikke regne med at de bliver ved med at købe billet år efter år.

Dog er målgruppen de mest eftertragtede indenfor branchen, og dem der udgør den største procentdel.

Alle unge har ikke tilpasset sig i et segment i Minerva-modellen endnu, men de læner sig mest op ad det violette-segment. Dette skyldes hovedsagligt alderen, som er kategoriseret ved 15-29 år.

Herudover har det violette-segment har et højt forbrug, som stemmer godt overens med købstendenser på festivaler.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu