Tinderbox | Afsætning | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Opgave 2: Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
Opgave 3: Diskuter følgende to udsagn:
- Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
- Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
Opgave 4: Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 3 og relevante bilag skal du: Identificere en udfordring for Tinderbox & løse valgte udfordring.
- Identificere en udfordring for Tinderbox.
- Udfordring: Marketing
- Løsning af den valgte udfordring:
- H1 - Den sociale medieplatform:
- H2 - Forbedring af ambassadørprogrammet
- Måden det forbedrede ambassadørprogram ville fungere på ville være at:
- En alternativ metode:
Litteraturliste:
Bilag:
- Bilag 1: Graf
- Bilag:
- Bilag 1: Graf
- Bilag 3: Oversigt over festivaler
- Bilag 4: Konkurrencetragtmodellen
- Bilag 5: Konkurrencemæssige positioner
- Bilag 6: SWOT

Uddrag
Tinderbox er en af mange festivaler som alle ligger på B2C markedet. Tinderbox Danmarks 5. mest kendte musikfestival

som der finder sted en gang om året i sommerferien, de når ud til en bred målgruppe da deres store udvalg af artister tiltrækker flere forskellige segmenter.

Den store variation af kunstnere som kommer til diverse festivaler, har en stor betydning for hvilke målgrupper festivalen vil appellere til - deres marketing og kommunikation til målgrupperne er også en stor faktor.

For at få størst mulig deltagelse er det derfor vigtigt at billetpriserne matcher kvaliteten af artister samt faciliteter til målgrupperne.

Den mest udbredte målgruppe I Danmark for musikfestivaler er ifølge Bilag 1 ”unge studerende i alderen 16-24 år ”, de er fundet igennem sociodemografiske data.

Det er typisk unge med en lav eller almindelig indkomst der tager afsted i grupperinger og danner oplevelser derigennem

de værdsætter at bruge penge på helhedsoplevelser, målgruppen har sagt via bilagene siger følgende ”For vi vil gerne bruge mange penge på helhedsoplevelser...”.

Det unge segment som kan identificeres igennem Conzoom hedder H1 & H2 . Dette segment er baseret på unge studerende og dem der er har et stort socialt netværk.

Via Gallups kompasset ville det være segmentet ” De moderne-individorientede” . Da de 16-24-årige er det største segment som nyder festivaler i sommerferien

ville det helt bestemt være oplagt for Tinderbox at finde kunsterne der falder i deres smag for at få hævet den allerede store procentdel.

En anden oplagt målgruppe som musikfestivalen har tiltrukket førhen, er normale lønmodtagere der tager afsted i deres sommerferie eller anden fritid .

Dette kunne være folk i alderen 25-34 år eller 45-44-årige. I følge Conzoom ville dette segment hedde E1 & E2 som typisk bor tæt på storbyer og oftest er singler som bor tæt sammen og nyder at bruge deres fritid på andre mennesker.

Denne befolkningsgruppe fylder ca. 3,4% af Danmarks befolkningsantal mens hele E-segmentet fylder mere end 15% af Danmarks befolkning.

I 2019 var det 23% af 25-34-årige der besøgte musikfestivaler og det ville derfor være oplagt for Tinderbox at hyre nogle kunstnere der falder i deres smag for at få hævet den procentdel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu