Tinderbox | Afsætning | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
2. Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
3. Diskuter følgende udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
4. Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 3 og relevante bilag skal du:
- Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.
Bilag 15:
- Konkurrencetragtmodel

Uddrag
Tinderbox’s målgruppe er meget varierende. Man kan på mange måder se at målgruppe er bred, da den går helt fra 16 til 75+ år, men med en størst general deltagelse er ved de 16 til 54-årige.

Men eftersom statistikken viser i bilag 1 viser den en letter overvægt til at det er det unge segment der vælger festivaler.

Dette er aldersgruppen 16 til 24-årige, og derfor er det også primært de studerende og lønmodtagerne som tager på Tinderbox.

En festival som Tinderbox er ikke helt i den billige ende angående pris, da en partout billet koster 1945 kr.

og derfor skal den målrettede målgruppe også have indkomsten til at kunne deltage, hvilket lønmodtagerne har, og derved også de studerende.

Da det primært er det unge segment der er deltagende og skal have råd til at deltage, viser en anden tabel også at forældrenes uddannelse kan have stor betydning.

Det er de unge under 35 år, med forældre der har en Bachelor, lang videregående eller Ph.d.-uddannelse som primært er deltagende

hvilket kan have noget med økonomien og hvor meget forældrene kan hjælpe de unge med at deltage til festivaler.

---

I dette afsnit vil der blive analyseret på konkurrenceforholdene på markedet for de danske musikfestivaler.

For at kunne identificere og analysere konkurrenceforholdene ses der først og fremmest på de konkurrencemæssige positioner og derefter benyttes konkurrencetragtmodellen

til at analysere hvilke konkurrenter omverdenen giver det valgte marked. For at kunne analysere dette er der indhentet både kvalitativt og kvantitativt data til analysen. Til slut bliver der lavet en opsamling, hvor der her i vil blive inddraget med de vigtigste punkter.

Konkurrenceforholdene på det danske marked for musikfestivaler er relativ bredt, men de kæmper inden for den samme snævre konkurrence.

Musikfestivaler er en stor oplevelse og tradition for danskere og endda nogle turister, og Danmark udbyder flere former for festivaler og festivals-typer, og derfor skaber dette også stor konkurrence.

Alle de danske musikfestivaler vil være inden for samme marked og dermed konkurrence, har de også forskellige markedspositioner.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu