The Sentry | Analyse | Téa Obreht | 12 i Karakter

Indledning
Tag stilling til, om de understregede ord er adjektiver (tillægsord) eller adverbier (biord) og forklar, hvilket ord de lægger sig til.

In July, he jumped the fence and made off with the widow's champion pug; two weeks later, an old gun dog that lived at the rest-home two blocks over was seriously injured.

People complained, but always indirectly, with reluctance, usually at church and in ways that made their concerns seem more like observations than actual grievances. They knew Bojan's father; they seemed to know better.

Uddrag
Du har besluttet at undersøge muligheden for import af silkestoffer fra Pakistan til Storbritannien. Du skriver derfor en forespørgsel til LakhanySilkMills@lakhany.com for at forhøre dig om produktsortiment, priser samt betalings- og leveringsbetingelser.

Skriv e-mailen på engelsk og brug alle de nedenstående ord og vendinger. Ordene/vendingerne skal bruges som de står, men du må gerne ændre på rækkefølgen og skrive dem med stort begyndelsesbogstav

---

Hello, my name is Simon Karmark, and I am a student at the London School of Economics and Political Science and I am here today to make a speech on whether or not immigration is good for Britain?

and I would like to talk about Economics, Social, cultural and Political aspects of UK immigration and can Immigration be both good and bad for Britain. Firstly I would like to talk about Economics.

Are all immigrants bad for the UK economy? No - not every immigrant in the UK is bad for the UK economy. According to an article in The Independent by Kevin Rawllinson (headline) “They come over here, speak good English, get good jobs…

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu