Tetracyklin | Biologi opgave

Uddrag
For at et protein kan dannes ud fra et gen, skal det først transskriberes. Det er processen hvor fra en bestemt baserækkefølge i DNA omskrives til en bestemt baserækkefølge i RNA. DNA og RNA er begge to opbygget af nukleotider.

Til gengæld er baserne fra DNA og RNA forskellige, hvor i DNA er det Guanin, Cytosin, Adenin og Thymin der indgår, mens i RNA er Thymin udskiftet med Uacil.

I cellen ved transkription laves der tre typer for RNA. Den første er mRNA (messenger RNA), som bærer informationen fra DNA om et gen, og indeholder koden for et polypeptid. Det andet RNA, er tRNA (transport RNA).

tRNA er med til at oversætte mRNA til protein, og spiller en vigtig rolle i translationen. Det har i den ene ende bundet en aminosyre, og kan i den anden ende gennem dets anticodon oversætte tripletterne på mRNA, ved at anticodonet binder sig til tripletterne på mRNA.

Det sidste er rRNA (ribosomal RNA), som er RNA’et der findes inde i ribosomerne. Det er i ribosomerne at dannelsen af protein sker.

Hvert ribosom er opbygget af rRNA-molekyler, og flere end 50 forskellige proteiner, der til sammen udgør to enheder, som kaldes for subunits. Der en stor og en lille subunit. I prokaryote celler kaldes den store enhed for 50s subunit, mens den lille del kaldes for 30s subunit. Tilsammen udgør de 70s ribosomet.

Det samme princip gælder for eukaryote celler, hvor ribosomerne er større og udgør tilsammen 80s ribosomet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her