TeddyLab AS | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Hvad vil I sælge?
Navn?
Slogan – skriv/tegn og tilføj
Hvem er målgruppen – skriv et afsnit

Købsadfærd på konsumentmarkedet
- Prisstrategi
- Maslows behovspyramide:
- Beslutningsprocessen

Den interne situation:
1.Udarbejd en virksomhedskarakteristik med så mange fagord som muligt.

2.Opstil en passende værdikæde til jeres start-up.
- Produktudvikling
- Produktion
- Marketing
- Salg og service

3.Opsaml viden i en SW-opstilling med mange punkter.
- Strengths
- Weaknesses

Den eksterne situation:
1.Analyser omverdenen i din start-up, hvor du udvælger relevante faktorer at tale om….

Den afhængige omverden
- Kunder:
- Leverandører:

Den uafhængige omverden
- Kulturelle forhold:
- Demografiske forhold:
- Økonomiske forhold:

2.Foretag en OT-opstilling (pas på: muligheder skal være eksterne)!
- O:
- T:

Konkurrenceforhold
1.Redegør for markedet.

2.Analyser konkurrenceformen på markedet

3. Diskuter de konkurrencemæssige positioner på markedet.

Uddrag
Vi har i gruppen diskuteret os frem til at vi på nuværende tidspunkt, fundet det nærliggende at opbygge en bamse virksomhed. Det har vi gjort, fordi vi vil genfinde kærligheden og nærheden mellem verdens børn.

Da vi gerne vil udbrede vores budskab om nærvær i stedet for elektronik, har vi valgt at samle en masse kvalitative data, igennem en masse interviews og spørgeskemaer til kunderne.

---

Vi har to målgrupper for vores virksomhed. Alene er børnene i alderen 0-12 en af dem, da det er den typiske alder at sove med bamse eller have interesse for at bygge sin egen i vores butik.

Vi vælger at gå efter en strategi der fanger børnenes opmærksomhed ved at de opdager vores butik

hvor efter børnene gerne skulle gøre forældrene opmærksom på butikken. Forældrene bliver derefter automatisk målgruppen, og nu er det dem der skal overbevises.

Da vi henvender os til de forældrene er det vigtigt for os, som butik at finde ud af hvilken stereotype, som virksomheden principielt, ville gå efter.

I virksomheden fokusere vi hovedsageligt på at producere, bæredygtige produkter, som barnet kan få god leg ud af.

Børn er en vigtigt del af mange forældres liv, og derfor er det ikke muligt definere en speciel forældre stereotype, da alle igennem livet gerne vil opleve at få børn.

Hvis vi absolute skulle vælge en speciel stereotyp, som umiddelbart ville søge mod vores produkter, så ville det være den moderne orienteret.

Karriere, velbjergede, luksus, veluddannede, vellønnede og kvalitetsbevidste er værdier som den moderne orienteret kunde vil kigge efter, noget vi her i virksomheden kan stå indenfor.

---

Ift. maslows behovspyramide, har vi vurderet at vores business passer bedst på behovet for tryghed og sikkerhed.

Vi sælger bamser med hensigten at børn skal føle tryghed ved sin nye bedste ven. En stor del af børns udvikling handler netop om at give dem indsigt i verden, så deres angst for de truende fænomener mindskes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu