Tandlægeforening Rapport

Problemformulering
Flere undersøgelser tyder på at produkter med lav pH værdi ikke kun er skadelige for sundheden, men også for samfundet og dens økonomi. Hvorfor prioriteres lægeregninger fremfor tandlægeregninger? Vi kan ved hjælp af en titrering og pH-måling undersøge om tandlæge tabellen er videnskabelig korrekt.

Indledning
Vi er en gruppe på 4 som består af Celia, Fariba, Fatima og Zahra. Vores opgave går ud på at bevise tandlæge tabellen er videnskabeligt anlagt, og det gør vi ved at foretage os en titrering og målinger med pH-meter på forskellige væsker.

Tandlægeforeningen har opdateret deres pH-plakat der viser hvilke drikke- og madvarer, der ætser tænderne mest og hvilke der ætser mindst. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Faxe Kondi, Faxe Kondi Free, Red Bull og minimælk. Ifølge tabellen ligger sodavand på 3,0, energidrik 3,6 og mælk 6,6.

Indholdsfortegnelse
indledning 3
problemanalyse 3
problemformulering 3
teser 3
teori 4
materialer 5
fremgangsmåde 5
beregninger/resultater 5-7
diskussion 7
konklusion 8
perspektivering 8
fotos 8
kilder 9

Uddrag
En syre er et molekyle eller en ion, der kan afgive en hydron (H+), mens en base er et molekyle eller en ion, der kan optage en hydron. En hydron er kernen i et hydrogenatomet, og syre må derfor indeholde hydrogen. En syre med en høj tilbøjelighed til at afgive en hydron er en stærk syre og har en lav pH-værdi.

Når man indtager drikkevarer og fødevarer spiller blandt andet pH-værdien en afgørende rolle ift. hvor skadeligt det er; jo lavere pH-værdi des mere skadeligt er det for tænderne og kroppen. En pH-værdi viser tilstedeværelsen af H3O+ ionerne og viser surhedsgraden af væsken, altså om den er basisk eller sur.

Måling af pH-værdien sker enten ved hjælp af syre- baseindikator eller pH-meter.

pH-værdien af en opløsning går fra 0-14. Værdien af vand er på 7 og kaldes for neutral. Hvis pH-værdien er lavere end 7 kaldes opløsningen for sur, og derfor er pH-værdien for syre lav og høj for base. pH-værdiens definition er den negative ti logaritme til koncentrationen af H3O+-ioner og skrives på denne måde pH= -logH3O+eller for svage syre bruger man denne formel til udregning af pH pH=0,5(pks-log(c))

Syren fra mad, drikkevarer eller maven med en lav pH-værdi kan ætse tænderne. Når tænderne udsættes for syre, opløses den yderste del af tændernes emaljeoverflade og en tabt emalje kan ikke gendannes. Emaljen er et hårdt tynd lag som sidder på ydersiden af tænderne.

Jo stærkere syren er, og jo længere tid og flere gange tænderne kommer i kontakt med syre, jo større opløsning sker der. Tandlægeforeningen har opstillet en tabel, hvor man får overblik over føde- og drikkevarers pH-værdier.

Tabellen kan bruges til at vise, hvor skadeligt varerne er og hvilken pH-værdi de har. Læskedrikke er en af de hyppigste årsager til syreskader både pga. syreindholdet og da de typisk indtages over længere perioder. På den måde udsættes tænderne for syrepåvirkning flere gange, når man tager små slurk af en drik over længere tid kan det føre til syreskader også kaldt erosion.

Ved hjælp af titrering kan man finde tilstedeværelsen af en syre i en vilkårlig væske. Titreringsreaktionen er en fældningsreaktion og ækvivalenspunktet ses ved farveskiftet i en kolorimetrisk titrering. I en kolorimetrisk titrering bruges fx en syre-baseindikator, som skifter farve ved et bestemt omslagsområde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her