Tamiflu | Biologi Opgave

Opgave 3. Tamiflu

Lægemidlet Tamiflu kan anvendes til at forebygge influenzasmitte og forkorte sygdomsforløbet hos allerede smittede personer. Tamiflu indeholder det aktive stof oseltamivir.

Oseltamivir virker som inhibitor på enzymet neuraminidase, der er et af overfladeproteinerne på influenzavirus. Neuraminidases funktion fremgår af figur 1. For at Tamiflu skal have effekt på sygdomslængden, skal patienten behandles senest to døgn efter smitte.

Opgavebeskrivelse
1. Forklar, hvorfor behandling med Tamiflu skal påbegyndes senest to døgn efter smitte. Inddrag figur 1.

2. Forklar, hvordan mutation hos influenzavirus kan føre til resistens mod oseltamivir.

3. Forklar, hvorfor man har behandlet kontrolgrupperne med placebo i stedet for at lade være med at behandle dem.

4. Beregn den procentvise effekt af Tamiflu-behandling på sygdomsperiodens længde hos henholdsvis voksne og børn.

5. Diskuter resultatet vist i figur 2. Inddrag resultaterne af dine beregninger.

Uddrag
Behandlingen med tamiflu skal påbegyndes indenfor to døgn efter smitte. Dette skal ske, så vira ikke kan frigøre sig fra værtscellen og på den måde inficere de andre celler.

Når der hele tiden bliver frigjort nye vira, bliver flere inficeret og jo flere der bliver inficeret jo flere celler bliver inficeret. Den indtrængende virus skal hæmmes, inden den går ind i de ikke-inficerede celler.

Det aktive stof oseltamivir fungerer som en inhibitor på overfladeproteinet, neuraminidase. Det vil sige at under Tamiflubehandlingen vil oseltamivir minske infektionens hastighed og hvis behandlingen ikke gives inden for de to døgn, vil vira have formeret - og spredt sig, så en Tamiflu-behandlingen ikke vil have nogen effekt, fordi kroppen ikke kan bekæmpe den.

Som vist på figur 1, ses det at vira skal gennem flere forskellige stadier før den angriber de raske celler. Dette tager omkring 2 døgn, før den begynder at gå ind i de ikke-inficerede celler. Tamiflu indeholder oseltamivir, som er et aktivt stof, der hæmmer vira. Den virker som en inhibitor på enzymet neuraminidase, som der et overfladeprotein på vira.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu