Indholdsfortegnelse
Opgave 3 - Tamiflu
1. Forklar, hvorfor behandling med Tamiflu skal påbegyndes senest to døgn efter smitte. Inddrag figur 1.

2. Forklar, hvordan mutation hos influenzavirus kan føre til resistens mod oseltamivir.

3. Forklar, hvorfor man har behandlet kontrolgrupperne med placebo i stedet for at lade være med at behandle dem.

4. Beregn den procentvise effekt af Tamiflu-behandling på sygdomsperiodens længde hos henholdsvis voksne og børn.

5. Diskuter resultatet vist i figur 2. Inddrag resultaterne af dine beregninger.

Opgave 4 - Hæmoglobin og EPO
1. Redegør for, at måledata fra datafilen følger Lambert-Beers lov, og bestem koncen- trationen i en prøve af hæmoglobin med absorbansen 0,295. Angiv resultatet i g/L.

2. Forklar, hvorfor peptidhormoner som EPO virker gennem en receptor i cellemembranen og ikke gennem en receptor i cellekernen.

3. Angiv mutationstypen i genet for EPO-receptoren og forklar, hvilken effekt mutationen har for dannelsen af EPO-receptor proteinet. Inddrag figur 4.2.

4. Analyser figur 4.3

5. Argumenter for hvilken allel, der klippes af restriktionsenzymet, og angiv genotypen for personerne III-1 og III-2. Inddrag figur 4.4.8u

Uddrag
Lægemidlet Tamiflu kan anvendes til at forebygge influenzasmitte og forkorte sygdomsforløbet hos allerede smittede personer.

Tamiflu indeholder det aktive stof oseltamivir. Oseltamivir virker som inhibitor på enzymet neuraminidase, der er et af overfladeproteinerne på influenzavirus.

Neuraminidases funktion fremgår af figur 1. For at Tamiflu skal have effekt på sygdomslængden, skal patienten behandles senest to døgn efter smitte.

---

Hos visse virustyper, herunder influenza, ændres overfladeproteiner ofte. Dette sker på baggrund af mutationer i de gener, som skal kode for overfladeproteinerne, altså de her såkaldte “spikes”. Immunitet bliver derfor en kæmpe udfordring. Når neuraminidase derfor

muterer og ændre type, så kan stoffet oseltamivir have svært ved at virke som inhibitor på virussets proteinkappe, hvor overfladeproteinerne/glycoproteinerne sidder. Dette kan føre til resistens.

Effekten af Tamiflu på sygdomsperiodens længde er blevet undersøgt hos hen- holdsvis influenzasmittede voksne og børn. Forsøgspersonerne blev inddelt i to grupper.

Den ene gruppe blev behandlet med Tamiflu, og den anden gruppe blev behandlet med placebo1. Resultatet af undersøgelsen fremgår af figur 2.